اجزاء وب

اجزاء وب (web component) مجموعه‌ای از استانداردها هستند تا اجزای self-contained بسازند: المان‌های HTML شخصی‌سازی شده با ویژگی‌ها و متدهای خودشان، DOM کپسوله و استایل‌ها.

نقشه آموزش