مرورگر: Document، Eventها، رابط‌ها

یاد بگیرید چگونه صفحه مرورگر را مدیریت کنید: المان‌ها را اضافه کنید، اندازه و موقعیت آن‌ها را دستکاری کنید، به صورت پویا رابط‌ها (interface) بسازید و با بیننده صفحه تعامل داشته باشید.

نقشه آموزش