۷ اکتبر ۲۰۲۳

JavaScript انیمیشن های

انیمیشن‌های جاوا اسکریپت می‌توانند چیزهایی را که CSS قادر به انجام آن نیست، مدیریت کنند.

به عنوان مثال، حرکت در امتداد یک مسیر پیچیده، با یک تابع زمان بندی متفاوت از منحنی های Bezier، یا یک انیمیشن روی بوم.

بکار بردن setInterval

یک انیمیشن را می توان به عنوان دنباله ای از فریم ها پیاده سازی کرد – معمولاً تغییرات کوچکی در ویژگی های HTML/CSS.

برای مثال، تغییر «style.left» از 0px به 100px عنصر را جابه‌جا می‌کند. و اگر آن را در setInterval افزایش دهیم، با یک تاخیر کوچک، مانند 50 بار در ثانیه، 2px تغییر کند، آنگاه صاف به نظر می رسد. این همان اصل در سینما است: 24 فریم یا بیشتر در ثانیه برای صاف به نظر رسیدن کافی است.

شبه کد می تواند به شکل زیر باشد:

let timer = setInterval(function() {
 if (animation complete) clearInterval(timer);
 else increase style.left by 2px
}, 20); // change by 2px every 20ms, about 50 frames per second

نمونه کاملتر انیمیشن:

let start = Date.now(); // remember start time

let timer = setInterval(function() {
 // how much time passed from the start?
 let timePassed = Date.now() - start;

 if (timePassed >= 2000) {
  clearInterval(timer); // finish the animation after 2 seconds
  return;
 }

 // draw the animation at the moment timePassed
 draw(timePassed);

}, 20);

// as timePassed goes from 0 to 2000
// left gets values from 0px to 400px
function draw(timePassed) {
 train.style.left = timePassed / 5 + 'px';
}

برای دمو کلیک کنید:

نتیجه
index.html
<!DOCTYPE HTML>
<html>

<head>
 <style>
  #train {
   position: relative;
   cursor: pointer;
  }
 </style>
</head>

<body>

 <img id="train" src="https://js.cx/clipart/train.gif">


 <script>
  train.onclick = function() {
   let start = Date.now();

   let timer = setInterval(function() {
    let timePassed = Date.now() - start;

    train.style.left = timePassed / 5 + 'px';

    if (timePassed > 2000) clearInterval(timer);

   }, 20);
  }
 </script>


</body>

</html>

بکار بردن requestAnimationFrame

بیایید تصور کنیم چندین انیمیشن به طور همزمان اجرا می شوند.

اگر آن‌ها را جداگانه اجرا کنیم، حتی اگر هر کدام دارای setInterval(...، 20) باشند، مرورگر باید بیشتر از هر 20 میلی‌ثانیه دوباره رنگ‌آمیزی کند.

این به این دلیل است که آنها زمان شروع متفاوتی دارند، بنابراین “هر 20 میلی ثانیه” بین انیمیشن های مختلف متفاوت است. فواصل هم تراز نیستند. بنابراین ما چندین اجرا مستقل در عرض 20 میلی ثانیه خواهیم داشت.

به عبارت دیگر، این:

setInterval(function() {
 animate1();
 animate2();
 animate3();
}, 20)

… سبکتر از سه تماس مستقل است:

setInterval(animate1, 20); // independent animations
setInterval(animate2, 20); // in different places of the script
setInterval(animate3, 20);

این چندین تصویر مجدد مستقل باید با هم گروه بندی شوند تا ترسیم مجدد برای مرورگر آسان تر شود و در نتیجه بار CPU کمتری بارگیری شود و روان تر به نظر برسد.

یک چیز دیگر را باید در نظر داشت. گاهی اوقات CPU بیش از حد بارگیری می شود، یا دلایل دیگری برای ترسیم مجدد کمتر وجود دارد (مانند زمانی که برگه مرورگر پنهان است)، بنابراین ما واقعاً نباید آن را هر 20 میلی ثانیه اجرا کنیم.

اما چگونه در مورد آن در جاوا اسکریپت بدانیم؟ یک مشخصات Animation timeing وجود دارد که تابع “requestAnimationFrame” را ارائه می دهد. به همه این مسائل و حتی بیشتر می پردازد.

نحو:

let requestId = requestAnimationFrame(callback)

زمانی که مرورگر می‌خواهد انیمیشن انجام دهد، عملکرد callback را برنامه‌ریزی می‌کند تا در نزدیک‌ترین زمان اجرا شود.

اگر تغییراتی را در عناصر در بازگشت به تماس انجام دهیم، آن‌ها با دیگر تماس‌های requestAnimationFrame و با انیمیشن‌های CSS گروه‌بندی می‌شوند. بنابراین یک محاسبه مجدد هندسی و رنگ آمیزی مجدد به جای تعداد زیادی وجود خواهد داشت.

مقدار بازگشتی درخواست Id می تواند برای لغو تماس استفاده شود:

// cancel the scheduled execution of callback
cancelAnimationFrame(requestId);

بازگشت به تماس یک آرگومان دریافت می کند – زمان سپری شده از آغاز بارگیری صفحه بر حسب میلی ثانیه. این زمان را نیز می توان از طریق تماس دریافت کردperformance.now().

معمولاً callback خیلی زود اجرا می‌شود، مگر اینکه CPU بیش از حد بارگیری شده باشد یا باتری لپ‌تاپ تقریباً خالی شده باشد یا دلیل دیگری وجود داشته باشد.

کد زیر زمان بین 10 اجرای اول درخواست AnimationFrame را نشان می دهد. معمولاً 10-20 میلی ثانیه است:

<script>
 let prev = performance.now();
 let times = 0;

 requestAnimationFrame(function measure(time) {
  document.body.insertAdjacentHTML("beforeEnd", Math.floor(time - prev) + " ");
  prev = time;

  if (times++ < 10) requestAnimationFrame(measure);
 })
</script>

انیمیشن ساخت یافته

اکنون می‌توانیم یک تابع انیمیشن جهانی‌تر بر اساس requestAnimationFrame ایجاد کنیم:

function animate({timing, draw, duration}) {

 let start = performance.now();

 requestAnimationFrame(function animate(time) {
  // timeFraction goes from 0 to 1
  let timeFraction = (time - start) / duration;
  if (timeFraction > 1) timeFraction = 1;

  // calculate the current animation state
  let progress = timing(timeFraction)

  draw(progress); // draw it

  if (timeFraction < 1) {
   requestAnimationFrame(animate);
  }

 });
}

تابع animate3 پارامتر را می پذیرد که اساساً انیمیشن را توصیف می کند:

duration

زمان کل انیمیشن. مانند 1000.

زمان بندی (زمان کسر).

تابع زمان بندی، مانند ویژگی CSStransition-timing-function که کسری از زمان سپری شده را دریافت می کند (‘0’ در شروع، ‘1’ در پایان) و تکمیل انیمیشن را برمی گرداند (مانند y در Bezier منحنی).

به عنوان مثال، یک تابع خطی به این معنی است که انیمیشن به طور یکنواخت با همان سرعت ادامه می یابد:

function linear(timeFraction) {
 return timeFraction;
}

Its graph:

این دقیقاً مانند تابع Transition-timing-function: خطی است. انواع جالب تری وجود دارد که در زیر نشان داده شده است.

draw(progress)

تابعی که حالت تکمیل انیمیشن را می گیرد و آن را ترسیم می کند. مقدار پیشرفت=0 نشان‌دهنده وضعیت شروع انیمیشن، و پیشرفت=1 – حالت پایان است.

این همان تابعی است که در واقع انیمیشن را بیرون می کشد.

می تواند عنصر را جابجا کند:

function draw(progress) {
 train.style.left = progress + 'px';
}

… یا هر کار دیگری انجام دهیم، ما می توانیم هر چیزی را به هر شکلی متحرک کنیم.

بیایید با استفاده از تابع خود عنصر width را از 0 به 100٪ متحرک کنیم.

روی عنصر برای دمو کلیک کنید:

نتیجه
animate.js
index.html
function animate({duration, draw, timing}) {

 let start = performance.now();

 requestAnimationFrame(function animate(time) {
  let timeFraction = (time - start) / duration;
  if (timeFraction > 1) timeFraction = 1;

  let progress = timing(timeFraction)

  draw(progress);

  if (timeFraction < 1) {
   requestAnimationFrame(animate);
  }

 });
}
<!DOCTYPE HTML>
<html>

<head>
 <meta charset="utf-8">
 <style>
  progress {
   width: 5%;
  }
 </style>
 <script src="animate.js"></script>
</head>

<body>


 <progress id="elem"></progress>

 <script>
  elem.onclick = function() {
   animate({
    duration: 1000,
    timing: function(timeFraction) {
     return timeFraction;
    },
    draw: function(progress) {
     elem.style.width = progress * 100 + '%';
    }
   });
  };
 </script>


</body>

</html>

کد نمونه:

animate({
 duration: 1000,
 timing(timeFraction) {
  return timeFraction;
 },
 draw(progress) {
  elem.style.width = progress * 100 + '%';
 }
});

برخلاف انیمیشن CSS، ما می توانیم هر تابع زمان بندی و هر تابع ترسیمی را در اینجا ایجاد کنیم. عملکرد زمان بندی توسط منحنی های Bezier محدود نمی شود. و draw می‌تواند فراتر از ویژگی‌ها باشد، عناصر جدیدی مانند انیمیشن آتش‌بازی یا چیز دیگری ایجاد کند.

Timing تابع

ما ساده ترین تابع زمان بندی خطی را در بالا دیدیم.

بیایید بیشتر آنها را ببینیم. ما انیمیشن های حرکتی را با عملکردهای زمان بندی مختلف امتحان می کنیم تا ببینیم چگونه کار می کنند.

توان برای n

اگر بخواهیم سرعت انیمیشن را افزایش دهیم، می‌توانیم از پیشرفت در قدرت n استفاده کنیم.

به عنوان مثال، منحنی سهموی:

function quad(timeFraction) {
 return Math.pow(timeFraction, 2)
}

گراف:

برای دیدن کلیک کنید:

… یا منحنی مکعب یا حتی n بزرگتر. افزایش قدرت باعث افزایش سرعت آن می شود.

در اینجا نمودار پیشرفت در توان 5 آمده است:

در عمل:

قوس یا The arc

تابع:

function circ(timeFraction) {
 return 1 - Math.sin(Math.acos(timeFraction));
}

گراف:

Back: تیر اندازی با کمان

این تابع تیراندازی با کمان را انجام می دهد. ابتدا سیم کمان را می کشیم و سپس شلیک می کنیم.

برخلاف توابع قبلی، به یک پارامتر اضافی x، ضریب الاستیسیته بستگی دارد. فاصله کشیدن ریسمان کمان با آن مشخص می شود.

کد:

function back(x, timeFraction) {
 return Math.pow(timeFraction, 2) * ((x + 1) * timeFraction - x)
}

گراف برای x = 1.5:

برای انیمیشن از آن با مقدار خاصی از x استفاده می کنیم. مثال برای x = 1.5:

پرش یا Bounce

تصور کنید در حال رها کردن یک توپ هستیم. سقوط می کند، سپس چند بار به عقب برگشته و می ایستد.

تابع جهش همین کار را می کند، اما به ترتیب معکوس: جهش بلافاصله شروع می شود. از چند ضرایب خاص برای آن استفاده می کند:

function bounce(timeFraction) {
 for (let a = 0, b = 1; 1; a += b, b /= 2) {
  if (timeFraction >= (7 - 4 * a) / 11) {
   return -Math.pow((11 - 6 * a - 11 * timeFraction) / 4, 2) + Math.pow(b, 2)
  }
 }
}

در عمل:

Elastic انیمیشن

یک تابع الاستیک دیگر که یک پارامتر اضافی x را برای محدوده اولیه می پذیرد.

function elastic(x, timeFraction) {
 return Math.pow(2, 10 * (timeFraction - 1)) * Math.cos(20 * Math.PI * x / 3 * timeFraction)
}

گراف برای x=1.5:

در عمل برای x=1.5:

معکوس: ease*

بنابراین ما مجموعه ای از توابع زمان بندی داریم. کاربرد مستقیم آنها easeIn نامیده می شود.

گاهی اوقات لازم است انیمیشن را به ترتیب معکوس نشان دهیم. این کار با تبدیل easeOut انجام می شود.

easeOut

در حالت easeOut تابع timing در لفاف timingEaseOut قرار می گیرد:

timingEaseOut(timeFraction) = 1 - timing(1 - timeFraction)

به عبارت دیگر، ما یک تابع تغییر makeEaseOut داریم که یک تابع زمان بندی “عادی” را می گیرد و پوشش دور آن را برمی گرداند:

// accepts a timing function, returns the transformed variant
function makeEaseOut(timing) {
 return function(timeFraction) {
  return 1 - timing(1 - timeFraction);
 }
}

برای مثال، می‌توانیم تابع جهش که در بالا توضیح داده شد را گرفته و آن را اعمال کنیم:

let bounceEaseOut = makeEaseOut(bounce);

سپس پرش نه در ابتدا، بلکه در انتهای انیمیشن خواهد بود. حتی بهتر به نظر می رسد:

نتیجه
style.css
index.html
#brick {
 width: 40px;
 height: 20px;
 background: #EE6B47;
 position: relative;
 cursor: pointer;
}

#path {
 outline: 1px solid #E8C48E;
 width: 540px;
 height: 20px;
}
<!DOCTYPE HTML>
<html>

<head>
 <meta charset="utf-8">
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
 <script src="https://js.cx/libs/animate.js"></script>
</head>

<body>


 <div id="path">
  <div id="brick"></div>
 </div>

 <script>
  function makeEaseOut(timing) {
   return function(timeFraction) {
    return 1 - timing(1 - timeFraction);
   }
  }

  function bounce(timeFraction) {
   for (let a = 0, b = 1; 1; a += b, b /= 2) {
    if (timeFraction >= (7 - 4 * a) / 11) {
     return -Math.pow((11 - 6 * a - 11 * timeFraction) / 4, 2) + Math.pow(b, 2)
    }
   }
  }

  let bounceEaseOut = makeEaseOut(bounce);

  brick.onclick = function() {
   animate({
    duration: 3000,
    timing: bounceEaseOut,
    draw: function(progress) {
     brick.style.left = progress * 500 + 'px';
    }
   });
  };
 </script>


</body>

</html>

در اینجا می توانیم ببینیم که چگونه تبدیل رفتار تابع را تغییر می دهد:

اگر در ابتدا یک افکت انیمیشن وجود داشته باشد، مانند پرش – در انتها نشان داده می شود.

در نمودار بالا، پرش منظم رنگ قرمز دارد و easeOut bounce آبی است.

 • پرش منظم – جسم در پایین می پرد، سپس در انتها به شدت به بالا می پرد.
 • بعد از easeOut – ابتدا به بالا می پرد، سپس به آنجا می پرد.

easeInOut

ما همچنین می توانیم اثر را هم در ابتدا و هم در انتهای انیمیشن نشان دهیم. تبدیل easeInOut نامیده می شود.

با توجه به تابع زمان بندی، حالت انیمیشن را به صورت زیر محاسبه می کنیم:

if (timeFraction <= 0.5) { // first half of the animation
 return timing(2 * timeFraction) / 2;
} else { // second half of the animation
 return (2 - timing(2 * (1 - timeFraction))) / 2;
}

کد wrraper:

function makeEaseInOut(timing) {
 return function(timeFraction) {
  if (timeFraction < .5)
   return timing(2 * timeFraction) / 2;
  else
   return (2 - timing(2 * (1 - timeFraction))) / 2;
 }
}

bounceEaseInOut = makeEaseInOut(bounce);

در عمل, bounceEaseInOut:

نتیجه
style.css
index.html
#brick {
 width: 40px;
 height: 20px;
 background: #EE6B47;
 position: relative;
 cursor: pointer;
}

#path {
 outline: 1px solid #E8C48E;
 width: 540px;
 height: 20px;
}
<!DOCTYPE HTML>
<html>

<head>
 <meta charset="utf-8">
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
 <script src="https://js.cx/libs/animate.js"></script>
</head>

<body>


 <div id="path">
  <div id="brick"></div>
 </div>

 <script>
  function makeEaseInOut(timing) {
   return function(timeFraction) {
    if (timeFraction < .5)
     return timing(2 * timeFraction) / 2;
    else
     return (2 - timing(2 * (1 - timeFraction))) / 2;
   }
  }


  function bounce(timeFraction) {
   for (let a = 0, b = 1; 1; a += b, b /= 2) {
    if (timeFraction >= (7 - 4 * a) / 11) {
     return -Math.pow((11 - 6 * a - 11 * timeFraction) / 4, 2) + Math.pow(b, 2)
    }
   }
  }

  let bounceEaseInOut = makeEaseInOut(bounce);

  brick.onclick = function() {
   animate({
    duration: 3000,
    timing: bounceEaseInOut,
    draw: function(progress) {
     brick.style.left = progress * 500 + 'px';
    }
   });
  };
 </script>


</body>

</html>

تبدیل easeInOut دو نمودار را به یک نمودار می پیوندد: easeIn (عادی) برای نیمه اول انیمیشن و easeOut (معکوس) – برای قسمت دوم.

اگر نمودارهای easeIn، easeOut و easeInOut تابع زمانبندی circ را با هم مقایسه کنیم، این اثر به وضوح مشاهده می شود:

 • Red نوع معمولی است circ (easeIn).
 • GreeneaseOut.
 • BlueeaseInOut.

همانطور که می بینیم، نمودار نیمه اول انیمیشن easeIn کوچک شده و نیمه دوم easeOut کوچک شده است. در نتیجه انیمیشن با همان افکت شروع و به پایان می رسد.

نکته جالب تر “draw”

به جای جابجایی عنصر می توانیم کار دیگری انجام دهیم. تنها چیزی که نیاز داریم این است که draw مناسب را بنویسیم.

در اینجا تایپ متن متحرک bouncing آمده است:

نتیجه
style.css
index.html
textarea {
 display: block;
 border: 1px solid #BBB;
 color: #444;
 font-size: 110%;
}

button {
 margin-top: 10px;
}
<!DOCTYPE HTML>
<html>

<head>
 <meta charset="utf-8">
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
 <script src="https://js.cx/libs/animate.js"></script>
</head>

<body>


 <textarea id="textExample" rows="5" cols="60">He took his vorpal sword in hand:
Long time the manxome foe he sought—
So rested he by the Tumtum tree,
And stood awhile in thought.
 </textarea>

 <button onclick="animateText(textExample)">Run the animated typing!</button>

 <script>
  function animateText(textArea) {
   let text = textArea.value;
   let to = text.length,
    from = 0;

   animate({
    duration: 5000,
    timing: bounce,
    draw: function(progress) {
     let result = (to - from) * progress + from;
     textArea.value = text.slice(0, Math.ceil(result))
    }
   });
  }


  function bounce(timeFraction) {
   for (let a = 0, b = 1; 1; a += b, b /= 2) {
    if (timeFraction >= (7 - 4 * a) / 11) {
     return -Math.pow((11 - 6 * a - 11 * timeFraction) / 4, 2) + Math.pow(b, 2)
    }
   }
  }
 </script>


</body>

</html>

خلاصه

برای انیمیشن هایی که CSS نمی تواند به خوبی از عهده آنها برآید، یا آنهایی که نیاز به کنترل دقیق دارند، جاوا اسکریپت می تواند کمک کند. انیمیشن های جاوا اسکریپت باید از طریق requestAnimationFrame پیاده سازی شوند. این روش داخلی به شما امکان می‌دهد تا زمانی که مرورگر در حال آماده‌سازی رنگ‌آمیزی مجدد است، یک تابع پاسخ به تماس را تنظیم کنید. معمولاً خیلی زود است، اما زمان دقیق به مرورگر بستگی دارد.

وقتی یک صفحه در پس‌زمینه است، هیچ رنگ‌آمیزی مجدد وجود ندارد، بنابراین تماس برگشتی اجرا نمی‌شود: انیمیشن به حالت تعلیق در می‌آید و منابع را مصرف نمی‌کند. عالیه.

در اینجا تابع کمکی animate برای تنظیم بیشتر انیمیشن ها است:

function animate({timing, draw, duration}) {

 let start = performance.now();

 requestAnimationFrame(function animate(time) {
  // timeFraction goes from 0 to 1
  let timeFraction = (time - start) / duration;
  if (timeFraction > 1) timeFraction = 1;

  // calculate the current animation state
  let progress = timing(timeFraction);

  draw(progress); // draw it

  if (timeFraction < 1) {
   requestAnimationFrame(animate);
  }

 });
}

گزینه ها:

 • مدت – کل زمان انیمیشن بر حسب ms.
 • زمان بندی – تابعی برای محاسبه پیشرفت انیمیشن. کسر زمانی را از 0 تا 1 دریافت می کند، پیشرفت انیمیشن را معمولاً از 0 به 1 برمی گرداند.
 • draw – تابعی برای ترسیم انیمیشن.

مطمئناً می‌توانیم آن را بهبود بخشیم، زنگ‌ها و سوت‌های بیشتری اضافه کنیم، اما انیمیشن‌های جاوا اسکریپت به صورت روزانه اعمال نمی‌شوند. از آنها برای انجام کارهای جالب و غیر استاندارد استفاده می شود. بنابراین شما می خواهید ویژگی های مورد نیاز خود را در صورت نیاز اضافه کنید.

انیمیشن های جاوا اسکریپت می توانند از هر تابع زمان بندی استفاده کنند. ما نمونه ها و دگرگونی های زیادی را پوشش دادیم تا همه کاره تر شوند. برخلاف CSS، ما در اینجا به منحنی های Bezier محدود نمی شویم.

در مورد draw هم همینطور است: ما می توانیم هر چیزی را متحرک کنیم، نه فقط ویژگی های CSS.

تمارین

اهمیت: 5

Make a bouncing ball. Click to see how it should look:

باز کردن یک sandbox برای تمرین.

To bounce we can use CSS property top and position:absolute for the ball inside the field with position:relative.

The bottom coordinate of the field is field.clientHeight. The CSS top property refers to the upper edge of the ball. So it should go from 0 till field.clientHeight - ball.clientHeight, that’s the final lowest position of the upper edge of the ball.

To get the “bouncing” effect we can use the timing function bounce in easeOut mode.

Here’s the final code for the animation:

let to = field.clientHeight - ball.clientHeight;

animate({
 duration: 2000,
 timing: makeEaseOut(bounce),
 draw(progress) {
  ball.style.top = to * progress + 'px'
 }
});

باز کردن راه‌حل درون sandbox.

اهمیت: 5

Make the ball bounce to the right. Like this:

Write the animation code. The distance to the left is 100px.

Take the solution of the previous task Animate the bouncing ball as the source.

In the task Animate the bouncing ball we had only one property to animate. Now we need one more: elem.style.left.

The horizontal coordinate changes by another law: it does not “bounce”, but gradually increases shifting the ball to the right.

We can write one more animate for it.

As the time function we could use linear, but something like makeEaseOut(quad) looks much better.

The code:

let height = field.clientHeight - ball.clientHeight;
let width = 100;

// animate top (bouncing)
animate({
 duration: 2000,
 timing: makeEaseOut(bounce),
 draw: function(progress) {
  ball.style.top = height * progress + 'px'
 }
});

// animate left (moving to the right)
animate({
 duration: 2000,
 timing: makeEaseOut(quad),
 draw: function(progress) {
  ball.style.left = width * progress + "px"
 }
});

باز کردن راه‌حل درون sandbox.

نقشه آموزش

نظرات

قبل از نظر دادن این را بخوانید…
 • اگر پیشنهادی برای بهبود ترجمه دارید - لطفا یک ایشوی گیت‌هاب یا یک پول‌ریکوئست به جای کامنت‌گذاشتن باز کنید.
 • اگر چیزی را در مقاله متوجه نمی‌شوید – به دقت توضیح دهید.
 • برای قراردادن یک خط از کد، از تگ <code> استفاده کنید، برای چندین خط – کد را درون تگ <pre> قرار دهید، برای بیش از ده خط کد – از یک جعبهٔ شنی استفاده کنید. (plnkr، jsbin، codepen…)