۳ اکتبر ۲۰۲۳

Selection و Range

در این فصل به انتخاب در سند و همچنین انتخاب در فیلدهای فرم، مانند <input> خواهیم پرداخت.

جاوا اسکریپت می تواند به یک انتخاب موجود دسترسی داشته باشد، گره های DOM را به طور کلی یا جزئی انتخاب یا لغو انتخاب کند، محتوای انتخاب شده را از سند حذف کند، آن را در یک برچسب قرار دهد و غیره.

می‌توانید دستور العمل‌هایی برای کارهای رایج در انتهای فصل، در بخش “Summary” بیابید. شاید این نیازهای فعلی شما را پوشش دهد، اما اگر متن کامل را بخوانید، خیلی بیشتر به دست خواهید آورد.

رنج(range)

فهوم اصلی انتخاب Range است، که اساساً یک جفت "boundary points"است: شروع محدوده و پایان محدوده.

یک Range object بدون پارامتر ساخته می شود:

let range = new Range();

پس می‌توانیم مرزهای انتخاب را با استفاده از range.setStart(node, offset) و range.setEnd(node, offset) تنظیم کنیم.

همانطور که ممکن است حدس بزنید، در ادامه از اشیاء Range برای انتخاب استفاده خواهیم کرد، اما ابتدا اجازه دهید تعداد کمی از این اشیاء ایجاد کنیم.

انتخاب متن به صورت جزئی

نکته جالب این است که آرگومان اول node در هر دو روش می تواند یک text node یا یelement node عنصر باشد و معنای آرگومان دوم به آن بستگی دارد.

اگر node یک text nodeاست، offset باید موقعیتی در متن آن باشد.

به عنوان مثال، با توجه به عنصر <p>Hello</p>، می‌توانیم محدوده حاوی حروف «ll» را به صورت زیر ایجاد کنیم:

<p id="p">Hello</p>
<script>
 let range = new Range();
 range.setStart(p.firstChild, 2);
 range.setEnd(p.firstChild, 4);

 // toString of a range returns its content as text
 console.log(range); // ll
</script>

در اینجا اولین فرزند <p> را می گیریم (این text node است) و موقعیت های متن را در داخل آن مشخص می کنیم:

سلکت کردن node های element

** متناوباً، اگر node یک element node است، offset باید شماره فرزند باشد.**

این برای ایجاد محدوده هایی که شامل گره ها به عنوان یک کل هستند، مفید است، نه اینکه در جایی در متن خود متوقف شوند.

به عنوان مثال، ما یک قطعه سند پیچیده تر داریم:

<p id="p">Example: <i>italic</i> and <b>bold</b></p>

در اینجا ساختار DOM آن با هر دو گره عنصر و متن آمده است:

بیایید یک محدوده برای "Example: <i>italic</i>" بسازیم.

 • نقطه شروع <p> به عنوان node والد، و 0 به عنوان آفست است.

  بنابراین می‌توانیم آن را به‌عنوان range.setStart(p, 0) تنظیم کنیم.

 • نقطه پایانی نیز <p> را به عنوان node والد، اما 2 را به عنوان آفست دارد (محدوده تا را مشخص می کند، اما offset را شامل نمی شود).

  بنابراین می‌توانیم آن را به‌عنوان range.setEnd(p, 2) تنظیم کنیم.

در اینجا نسخه ی نمایشی است. اگر آن را اجرا کنید، می بینید که متن انتخاب شده است:

<p id="p">Example: <i>italic</i> and <b>bold</b></p>

<script>
 let range = new Range();

 range.setStart(p, 0);
 range.setEnd(p, 2);

 // toString of a range returns its content as text, without tags
 console.log(range); // Example: italic

 // apply this range for document selection (explained later below)
 document.getSelection().addRange(range);
</script>

در اینجا یک پایه تست انعطاف‌پذیرتر وجود دارد که در آن می‌توانید اعداد شروع/پایان محدوده را تنظیم کنید و انواع دیگر را بررسی کنیدد:

<p id="p">Example: <i>italic</i> and <b>bold</b></p>

From <input id="start" type="number" value=1> – To <input id="end" type="number" value=4>
<button id="button">Click to select</button>
<script>
 button.onclick = () => {
  let range = new Range();

  range.setStart(p, start.value);
  range.setEnd(p, end.value);

  // apply the selection, explained later below
  document.getSelection().removeAllRanges();
  document.getSelection().addRange(range);
 };
</script>

به عنوان مثال، انتخاب در همان <p> از آفست 1 تا 4، محدوده <i>italic</i> and <b>bold</b> را به ما می‌دهد:

گره های شروع و پایان می توانند متفاوت باشند

ما مجبور نیستیم از همان گره در «setStart» و «setEnd» استفاده کنیم. یک محدوده ممکن است در بسیاری از گره‌های غیرمرتبط باشد. فقط مهم است که پایان آن پس از شروع در سند باشد.

سلکت کردن fragment بزرگ تر

بیایید در مثال خود یک انتخاب بزرگتر انجام دهیم، مانند این:

ما قبلاً می دانیم که چگونه این کار را انجام دهیم. فقط باید شروع و پایان را به عنوان یک افست نسبی در گره های متنی تنظیم کنیم.

ما باید یک محدوده ایجاد کنیم، که:

 • از موقعیت 2 در <p> فرزند اول شروع می‌شود (با گرفتن همه حرف‌های اول «مثالample:» به جز دو حرف اول)
 • در <b>فرزند اول به موقعیت 3 ختم می شود (با گرفتن سه حرف اول “bold”، اما نه بیشتر):
<p id="p">Example: <i>italic</i> and <b>bold</b></p>

<script>
 let range = new Range();

 range.setStart(p.firstChild, 2);
 range.setEnd(p.querySelector('b').firstChild, 3);

 console.log(range); // ample: italic and bol

 // use this range for selection (explained later)
 window.getSelection().addRange(range);
</script>

همانطور که می بینید، ساختن طیف وسیعی از هر چیزی که می خواهیم بسیار آسان است.

اگر می‌خواهیم گره‌ها را به‌عنوان یک کل بگیریم، می‌توانیم عناصر را در setStart/setEnd ارسال کنیم. در غیر این صورت می توانیم در سطح متن کار کنیم.

Range ویژگی های

شی range که در مثال بالا ایجاد کردیم دارای ویژگی های زیر است:

 • startContainer، startOffset – گره و افست شروع،
  • در مثال بالا: اولین گره متن داخل <p> و 2.
 • endContainer، endOffset – گره و افست انتهایی،
  • در مثال بالا: اولین گره متن داخل <b> و 3.
 • collapsed – boolean، true اگر محدوده در همان نقطه شروع و به پایان برسد (بنابراین هیچ محتوایی در محدوده وجود ندارد)،
  • در مثال بالا: false.
 • “commonAncestorContainer” – نزدیکترین جد مشترک همه گره های موجود در محدوده،
  • در مثال بالا:<p>.

Range selection متد های

روش‌های راحت زیادی برای دستکاری محدوده‌ها وجود دارد.

قبلاً setStart و setEnd را دیده‌ایم، در اینجا روش‌های مشابه دیگری وجود دارد.

تنظیم شروع محدوده:

 • setStart(node, offset) تنظیم شروع در: موقعیت offset در node
 • setStartBefore(node)شروع را در: درست قبل از node تنظیم کنید
 • setStart(node, offset) مجموعه شروع در: درست بعد از node.

تنظیم پایان محدوده (روش های مشابه)

 • setEnd(node, offset) پایان را در: موقعیت offset در node تنظیم کنید
 • setEndBefore(node) پایان را در: درست قبل از node تنظیم کنید
 • setEndAfter(node) پایان را در: درست بعد از node تنظیم کنید

از نظر فنی، setStart/setEnd می‌تواند هر کاری انجام دهد، اما روش‌های بیشتر راحتی بیشتری را فراهم می‌کنند.

در همه این روش‌ها، node می‌تواند هم یک متن یا یک گره عنصر باشد: برای گره‌های متنی، offset بسیاری از کاراکترها را رد می‌کند، در حالی که برای گره‌های عنصر از بسیاری از گره‌های فرزند.

حتی روش های بیشتری برای ایجاد محدوده:

 • selectNode(node) محدوده را برای انتخاب کل node تنظیم کنید
 • selectNodeContents(node) محدوده را برای انتخاب کل محتویات node تنظیم کنید
 • selectNodeContents(node) اگر toStart=true set end=start، در غیر این صورت start=end را تنظیم کنید، بنابراین محدوده را جمع می کند
 • cloneRange() یک محدوده جدید با شروع/پایان یکسان ایجاد می کند

Range editing متد های

هنگامی که محدوده ایجاد شد، می‌توانیم محتوای آن را با استفاده از این روش‌ها دستکاری کنیم:

 • deleteContents() – محتوای محدوده را از سند حذف کنید
 • extractContents() – محتوای محدوده را از سند حذف کنید و به عنوان DocumentFragment
 • cloneContents() – محتویات محدوده را کلون کنید و به عنوان DocumentFragment
 • insertNode(node)node را در سند در ابتدای محدوده وارد کنید
 • surroundContents(node)- node را در اطراف محتوای محدوده قرار دهید. برای انجام این کار، محدوده باید دارای هر دو برچسب باز و بسته برای همه عناصر داخل آن باشد: هیچ محدوده جزئی مانند <i>abc.

با این روش ها اساساً می توانیم هر کاری را با گره های انتخاب شده انجام دهیم.

در اینجا پایه آزمایشی برای مشاهده آنها در عمل آمده است:

Click buttons to run methods on the selection, "resetExample" to reset it.

<p id="p">Example: <i>italic</i> and <b>bold</b></p>

<p id="result"></p>
<script>
 let range = new Range();

 // Each demonstrated method is represented here:
 let methods = {
  deleteContents() {
   range.deleteContents()
  },
  extractContents() {
   let content = range.extractContents();
   result.innerHTML = "";
   result.append("extracted: ", content);
  },
  cloneContents() {
   let content = range.cloneContents();
   result.innerHTML = "";
   result.append("cloned: ", content);
  },
  insertNode() {
   let newNode = document.createElement('u');
   newNode.innerHTML = "NEW NODE";
   range.insertNode(newNode);
  },
  surroundContents() {
   let newNode = document.createElement('u');
   try {
    range.surroundContents(newNode);
   } catch(e) { console.log(e) }
  },
  resetExample() {
   p.innerHTML = `Example: <i>italic</i> and <b>bold</b>`;
   result.innerHTML = "";

   range.setStart(p.firstChild, 2);
   range.setEnd(p.querySelector('b').firstChild, 3);

   window.getSelection().removeAllRanges();
   window.getSelection().addRange(range);
  }
 };

 for(let method in methods) {
  document.write(`<div><button onclick="methods.${method}()">${method}</button></div>`);
 }

 methods.resetExample();
</script>

مچنین روش هایی برای مقایسه محدوده ها وجود دارد، اما به ندرت از آنها استفاده می شود. هنگامی که به آنها نیاز دارید، لطفاً به spec](https://dom.spec.whatwg.org/#interface-range) یا MDN manual مراجعه کنید.

سلکت کردن

در واقع Range یک شیء عمومی برای مدیریت محدوده های انتخابی است. اگرچه، ایجاد یک Range به این معنی نیست که ما یک انتخاب را روی صفحه می بینیم.

ما ممکن است اشیاء Range ایجاد کنیم، آنها را به اطراف منتقل کنیم – آنها به صورت بصری چیزی را به تنهایی انتخاب نمی کنند.

انتخاب سند با شیSelectionنشان داده میشود که میتواند به عنوانwindow.getSelection()یاdocument.getSelection()به دست آید. یک انتخاب ممکن است شامل محدوده صفر یابیشتر باشد. حداقل، specification](https://www.w3.org/TR/selection-api/) این رامیگوید.اگرچه درعمل، فقط فایرفاکس اجازه میدهد تا با استفاده ازCtrl+click (Cmd+click برای Mac)، چندین محدوده را در سند انتخاب کنید.

در اینجا یک اسکرین شات از یک انتخاب با 3 محدوده، ساخته شده در فایرفاکس آمده است:

سایر مرورگرها حداکثر 1 محدوده را پشتیبانی می کنند. همانطور که خواهیم دید، برخی از روش های Selection نشان می دهد که ممکن است محدوده های زیادی وجود داشته باشد، اما باز هم، در همه مرورگرها به جز فایرفاکس، حداکثر 1 وجود دارد.

در اینجا یک نسخه نمایشی کوچک وجود دارد که انتخاب فعلی (چیزی را انتخاب کنید و کلیک کنید) را به عنوان متن نشان می دهد:

Selection ویژگی های

همانطور که گفته شد، یک انتخاب ممکن است در تئوری شامل چندین محدوده باشد. ما می توانیم این اشیاء محدوده را با استفاده از روش بدست آوریم:

 • getRangeAt(i) – محدوده i-ام را دریافت کنید که از 0 شروع می شود. در همه مرورگرها به جز فایرفاکس، فقط «0» استفاده می شود.

همچنین، ویژگی هایی وجود دارد که اغلب راحتی بهتری را ارائه می دهند.

مشابه یک محدوده، یک شی انتخاب یک شروع به نام “anchor” و پایان به نام “focus” دارد.

ویژگی های اصلی انتخاب عبارتند از:

-anchorNode – گره ای که انتخاب شروع می شود،

 • anchorOffset – آفست در anchorNode جایی که انتخاب شروع می شود،
 • focusNode – گره ای که در آن انتخاب به پایان می رسد، -focusOffset – آفست در focusNode جایی که انتخاب به پایان می رسد،
 • isCollapsedtrue اگر انتخاب چیزی (محدوده خالی) را انتخاب نکند یا وجود نداشته باشد.
 • rangeCount – تعداد محدوده ها در انتخاب، حداکثر 1 در همه مرورگرها به جز فایرفاکس.
انتخاب پایان/شروع در مقابل محدوده

یک تفاوت بسیار مهم بین selection anchor/focus و Range start/end

همانطور که می دانیم، اشیاء Range همیشه شروع خود را قبل از پایان دارند.

برای انتخاب، همیشه اینطور نیست.

انتخاب چیزی با ماوس را می توان در هر دو جهت انجام داد: “left-to-right” یا “right-to-left”.

به عبارت دیگر، وقتی دکمه ماوس را فشار داده و سپس در سند به جلو حرکت می کند، انتهای آن (focus) بعد از شروع آن (anchor) خواهد بود.

به عنوان مثال. اگر کاربر شروع به انتخاب با ماوس کند و از “مثال” به “مورب” برود:

…اما همین انتخاب را می توان به عقب انجام داد: از “مورب” به “مثال” (جهت عقب) شروع می شود، سپس پایان آن (focus) قبل از شروع (anchor) خواهد بود:

Selection رویداد های

رویدادهایی برای پیگیری انتخاب وجود دارد:

 • elem.onselectstart – زمانی که یک انتخاب شروع می شود به طور خاص روی عنصر elem (یا داخل آن). به عنوان مثال، زمانی که کاربر دکمه ماوس را روی آن فشار می دهد و شروع به حرکت اشاره گر می کند.
  • جلوگیری از عمل پیش فرض شروع انتخاب را لغو می کند. بنابراین شروع انتخاب از این عنصر غیرممکن می شود، اما عنصر همچنان قابل انتخاب است. بازدیدکننده فقط باید انتخاب را از جای دیگری شروع کند.
 • document.onselectionchange – هر زمان که یک انتخاب تغییر کند یا شروع شود.
  • لطفاً توجه داشته باشید: این کنترل کننده را می توان فقط روی document تنظیم کرد، همه انتخاب های موجود در آن را ردیابی می کند.

Selection tracking دمو

در اینجا یک نسخه نمایشی کوچک است. این انتخاب فعلی در document را ردیابی می کند و مرزهای آن را نشان می دهد:

<p id="p">Select me: <i>italic</i> and <b>bold</b></p>

From <input id="from" disabled> – To <input id="to" disabled>
<script>
 document.onselectionchange = function() {
  let selection = document.getSelection();

  let {anchorNode, anchorOffset, focusNode, focusOffset} = selection;

  // anchorNode and focusNode are text nodes usually
  from.value = `${anchorNode?.data}, offset ${anchorOffset}`;
  to.value = `${focusNode?.data}, offset ${focusOffset}`;
 };
</script>

Selection دمو کپی کردن

دو روش برای کپی کردن محتوای انتخابی وجود دارد:

 1. می‌توانیم از document.getSelection().toString() برای دریافت آن به عنوان متن استفاده کنیم.
 2. در غیر این صورت، برای کپی کردن DOM کامل، به عنوان مثال. اگر نیاز به قالب‌بندی داشته باشیم، می‌توانیم محدوده‌های زیربنایی را با getRangeAt(...) دریافت کنیم. یک شی Range به نوبه خود دارای متد cloneContents() است که محتوای آن را شبیه‌سازی می‌کند و به عنوان شی DocumentFragment برمی‌گرداند، که می‌توانیم آن را در جای دیگری درج کنیم.

در اینجا نسخه ی نمایشی کپی کردن محتوای انتخاب شده به عنوان متن و به عنوان گره های DOM آمده است:

<p id="p">Select me: <i>italic</i> and <b>bold</b></p>

Cloned: <span id="cloned"></span>
<br>
As text: <span id="astext"></span>

<script>
 document.onselectionchange = function() {
  let selection = document.getSelection();

  cloned.innerHTML = astext.innerHTML = "";

  // Clone DOM nodes from ranges (we support multiselect here)
  for (let i = 0; i < selection.rangeCount; i++) {
   cloned.append(selection.getRangeAt(i).cloneContents());
  }

  // Get as text
  astext.innerHTML += selection;
 };
</script>

Selection متد های

ا می توانیم با افزودن/حذف محدوده ها با انتخاب کار کنیم:

 • getRangeAt(i) – محدوده i-ام را دریافت کنید که از 0 شروع می شود. در همه مرورگرها به جز فایرفاکس، فقط 0 استفاده می شود.
 • addRange(range)range را به انتخاب اضافه کنید. همه مرورگرها به جز فایرفاکس تماس را نادیده می گیرند، در صورتی که انتخاب از قبل دارای یک محدوده مرتبط باشد.
 • removeRange(range)range را از انتخاب حذف کنید.
 • removeAllRanges() – حذف همه محدوده ها.
 • empty() – نام مستعار removeAllRanges.

همچنین روش‌های آسانی برای دستکاری مستقیم محدوده انتخاب، بدون فراخوانی Range میانی وجود دارد:

 • collapse(node, offset) – محدوده انتخاب شده را با یک محدوده جدید جایگزین کنید که در “گره” داده شده شروع و پایان می یابد، در موقعیت “offset”.
 • setPosition(node, offset) – نام مستعار collapse.
 • collapseToStart() – جمع کردن (با یک محدوده خالی جایگزین شود) تا شروع انتخاب،
 • collapseToEnd() – جمع کردن تا انتهای انتخاب،
 • extend(node, offset) – فوکوس انتخاب را به node داده شده منتقل کنید، موقعیت offset،
 • setBaseAndExtent(anchorNode, anchorOffset, focusNode, focusOffset) – جایگزین محدوده انتخاب با شروع داده شده anchorNode/anchorOffset و پایان focusNode/focusOffset. تمام محتوای بین آنها انتخاب شده است.
 • selectAllChildren(node) – همه فرزندان “گره” را انتخاب کنید.
 • deleteFromDocument() – محتوای انتخاب شده را از سند حذف کنید.
 • containsNode(node, allowPartialContainment = false) – بررسی می کند که آیا انتخاب شامل “node” است (تا حدی اگر آرگومان دوم “true” باشد)

برای اکثر وظایف، این روش‌ها خوب هستند، نیازی به دسترسی به شی Range زیرین نیست.

به عنوان مثال، انتخاب کل محتوای پاراگراف <p>:

<p id="p">Select me: <i>italic</i> and <b>bold</b></p>

<script>
 // select from 0th child of <p> to the last child
 document.getSelection().setBaseAndExtent(p, 0, p, p.childNodes.length);
</script>

همین مورد با استفاده از محدوده ها:

<p id="p">Select me: <i>italic</i> and <b>bold</b></p>

<script>
 let range = new Range();
 range.selectNodeContents(p); // or selectNode(p) to select the <p> tag too

 document.getSelection().removeAllRanges(); // clear existing selection if any
 document.getSelection().addRange(range);
</script>
To select something, remove the existing selection first

If a document selection already exists, empty it first with removeAllRanges(). And then add ranges. Otherwise, all browsers except Firefox ignore new ranges.

The exception is some selection methods, that replace the existing selection, such as setBaseAndExtent.

Selection در form controls

عناصر فرم، مانند input و textarea special API for selection را بدون اشیاء Selection یا Range ارائه می‌کنند. از آنجایی که مقدار ورودی یک متن خالص است، نه HTML، نیازی به چنین اشیایی نیست، همه چیز بسیار ساده تر است.

ویژگی ها:

 • input.selectionStart – موقعیت شروع انتخاب (قابل نوشتن)،
 • input.selectionEnd – موقعیت انتهای انتخاب (قابل نوشتن)،
 • input.selectionDirection – جهت انتخاب، یکی از: “backward”، “backward” یا “none” (به عنوان مثال اگر با دوبار کلیک ماوس انتخاب شده باشد)،

(رویداد ها)Events:

 • input.onselect – هنگامی که چیزی انتخاب می شود فعال می شود.

متد ها:

 • input.select() – همه چیز را در کنترل متن انتخاب می کند (می تواند textarea به جای input باشد)

 • input.setSelectionRange(start, end, [direction]) – انتخاب را تغییر دهید تا از موقعیت شروع تا "پایان در جهت معین (اختیاری) باشد.

 • input.setRangeText(replacement, [start], [end], [selectionMode]) – یک محدوده از متن را با متن جدید جایگزین کنید.

  آرگومان های اختیاری«شروع و«پایان، در صورت ارائه، محدوده شروع و پایان را تنظیم می کنند، در غیر این صورت از انتخاب کاربر استفاده می شود.

  آخرین آرگومان، selectionMode، نحوه تنظیم انتخاب پس از جایگزینی متن را تعیین می‌کند. مقادیر ممکن عبارتند از:

 • "select" – متن درج شده جدید انتخاب خواهد شد.

 • "start"– محدوده انتخاب درست قبل از متن درج شده جمع می شود (مکان نما بلافاصله قبل از آن خواهد بود).

 • "end" – محدوده انتخاب درست بعد از متن درج شده جمع می شود (مکان نما درست بعد از آن خواهد بود).

 • "preserve" – تلاش برای حفظ انتخاب. این پیش فرض است.

حال بیایید این روش ها را در عمل ببینیم.

مثال: tracking selection

رای مثال، این کد از رویداد onselect برای ردیابی انتخاب استفاده می‌کند:

<textarea id="area" style="width:80%;height:60px">
Selecting in this text updates values below.
</textarea>
<br>
From <input id="from" disabled> – To <input id="to" disabled>

<script>
 area.onselect = function() {
  from.value = area.selectionStart;
  to.value = area.selectionEnd;
 };
</script>

لطفا توجه داشته باشید:

 • وقتی چیزی انتخاب می‌شود، onselect فعال می‌شود، اما وقتی انتخاب حذف می‌شود نه.
 • طبق spec، رویداد document.onselectionchange نباید برای انتخاب‌های داخل یک کنترل فرم فعال شود، زیرا به مرتبط نیست انتخاب document و محدوده برخی از مرورگرها آن را تولید می کنند، اما ما نباید به آن تکیه کنیم.

مثال: moving cursor

می‌توانیم selectionStart و selectionEnd را تغییر دهیم که انتخاب را تنظیم می‌کند.

یک مورد مهم لبه زمانی است که selectionStart و selectionEnd با هم برابر باشند. سپس دقیقاً موقعیت مکان نما است. یا، برای بازنویسی، وقتی چیزی انتخاب نشده است، انتخاب در موقعیت مکان نما جمع می شود.

بنابراین، با تنظیم selectionStart و selectionEnd روی یک مقدار، مکان‌نما را حرکت می‌دهیم.

مثلا:

<textarea id="area" style="width:80%;height:60px">
Focus on me, the cursor will be at position 10.
</textarea>

<script>
 area.onfocus = () => {
  // zero delay setTimeout to run after browser "focus" action finishes
  setTimeout(() => {
   // we can set any selection
   // if start=end, the cursor is exactly at that place
   area.selectionStart = area.selectionEnd = 10;
  });
 };
</script>

مثال: e: modifying selection

برای تغییر محتوای انتخابی، می‌توانیم از روش input.setRangeText() استفاده کنیم. البته، می‌توانیم selectionStart/End را بخوانیم و با آگاهی از انتخاب، زیررشته مربوط به value را تغییر دهیم، اما setRangeText قدرتمندتر و اغلب راحت‌تر است.

این یک روش تا حدودی پیچیده است. در ساده ترین شکل تک آرگومان خود، جایگزین محدوده انتخابی کاربر می شود و انتخاب را حذف می کند.

به عنوان مثال، در اینجا انتخاب کاربر با *...* پیچیده می شود:

<input id="input" style="width:200px" value="Select here and click the button">
<button id="button">Wrap selection in stars *...*</button>

<script>
button.onclick = () => {
 if (input.selectionStart == input.selectionEnd) {
  return; // nothing is selected
 }

 let selected = input.value.slice(input.selectionStart, input.selectionEnd);
 input.setRangeText(`*${selected}*`);
};
</script>

با آرگومان های بیشتر، می توانیم محدوده start و end را تنظیم کنیم.

در این مثال، "THIS" را در متن ورودی پیدا می کنیم، آن را جایگزین می کنیم و جایگزین را انتخاب می کنیم:

<input id="input" style="width:200px" value="Replace THIS in text">
<button id="button">Replace THIS</button>

<script>
button.onclick = () => {
 let pos = input.value.indexOf("THIS");
 if (pos >= 0) {
  input.setRangeText("*THIS*", pos, pos + 4, "select");
  input.focus(); // focus to make selection visible
 }
};
</script>

مثال: insert در cursor

اگر چیزی انتخاب نشده باشد، یا از start و end مساوی در setRangeText استفاده کنیم، آنگاه متن جدید فقط درج می‌شود، چیزی حذف نمی‌شود.

همچنین می‌توانیم چیزی را «در مکان‌نما» با استفاده از setRangeText وارد کنیم.

در اینجا دکمه ای وجود دارد که «HELLO» را در موقعیت مکان نما قرار می دهد و مکان نما را بلافاصله بعد از آن قرار می دهد. اگر انتخاب خالی نباشد، جایگزین می‌شود (می‌توانیم آن را با مقایسه «selectionStart!=selectionEnd» شناسایی کنیم و به جای آن کار دیگری انجام دهیم):

<input id="input" style="width:200px" value="Text Text Text Text Text">
<button id="button">Insert "HELLO" at cursor</button>

<script>
 button.onclick = () => {
  input.setRangeText("HELLO", input.selectionStart, input.selectionEnd, "end");
  input.focus();
 };
</script>

غیر قابل انتخاب شدن

برای غیرقابل انتخاب کردن چیزی، سه راه وجود دارد:

 1. از ویژگی user-select: none استفاده کنید.

  <style>
  #elem {
   user-select: none;
  }
  </style>
  <div>Selectable <div id="elem">Unselectable</div> Selectable</div>

  این اجازه نمی‌دهد انتخاب از «elem» شروع شود. اما کاربر ممکن است انتخاب را از جای دیگری شروع کند و elem را در آن قرار دهد.

  سپس elem به بخشی از document.getSelection() تبدیل می‌شود، بنابراین انتخاب در واقع اتفاق می‌افتد، اما محتوای آن معمولاً در کپی-پیست نادیده گرفته می‌شود.

 2. از اقدام پیش‌فرض در رویدادهای onselectstart یا mousedown جلوگیری کنید.

  <div>Selectable <div id="elem">Unselectable</div> Selectable</div>
  
  <script>
   elem.onselectstart = () => false;
  </script>

  این کار از شروع انتخاب روی elem جلوگیری می‌کند، اما بازدیدکننده ممکن است آن را از عنصر دیگری شروع کند و سپس به elem گسترش دهد.

  زمانی که کنترل‌کننده رویداد دیگری در همان عملکرد وجود دارد که انتخاب را فعال می‌کند، راحت است (e.g. mousedown). بنابراین، برای جلوگیری از تضاد، انتخاب را غیرفعال می‌کنیم و همچنان اجازه می‌دهیم محتوای elem کپی شود.

 3. همچنین می‌توانیم انتخاب post-factum را بعد از اینکه با document.getSelection().empty() رخ داد پاک کنیم. این به ندرت استفاده می شود، زیرا باعث چشمک زدن ناخواسته با ظاهر شدن انتخاب می شود – ناپدید می شود.

منابع

خلاصه

ما دو API مختلف را برای انتخاب پوشش دادیم:

 1. برای سند: اشیاء Selection و Range.
 2. برای input، textarea: روش‌ها و ویژگی‌های اضافی.

وAPI دوم بسیار ساده است، زیرا با متن کار می کند.

دستور العمل های مورد استفاده احتمالاً عبارتند از:

 1. دریافت انتخاب:
  let selection = document.getSelection();
  
  let cloned = /* element to clone the selected nodes to */;
  
  // then apply Range methods to selection.getRangeAt(0)
  // or, like here, to all ranges to support multi-select
  for (let i = 0; i < selection.rangeCount; i++) {
   cloned.append(selection.getRangeAt(i).cloneContents());
  }
 2. تنظیمات selection:
  let selection = document.getSelection();
  
  // directly:
  selection.setBaseAndExtent(...from...to...);
  
  // or we can create a range and:
  selection.removeAllRanges();
  selection.addRange(range);

و در نهایت، در مورد مکان نما. موقعیت مکان نما در عناصر قابل ویرایش، مانند <textarea> همیشه در ابتدا یا انتهای انتخاب است. می‌توانیم با تنظیم elem.selectionStart و elem.selectionEnd از آن برای به دست آوردن موقعیت مکان‌نما یا حرکت مکان‌نما استفاده کنیم.

نقشه آموزش

نظرات

قبل از نظر دادن این را بخوانید…
 • اگر پیشنهادی برای بهبود ترجمه دارید - لطفا یک ایشوی گیت‌هاب یا یک پول‌ریکوئست به جای کامنت‌گذاشتن باز کنید.
 • اگر چیزی را در مقاله متوجه نمی‌شوید – به دقت توضیح دهید.
 • برای قراردادن یک خط از کد، از تگ <code> استفاده کنید، برای چندین خط – کد را درون تگ <pre> قرار دهید، برای بیش از ده خط کد – از یک جعبهٔ شنی استفاده کنید. (plnkr، jsbin، codepen…)