۱ سپتامبر ۲۰۲۳

Mutation observer

همان طور که می دانیم MutationObserver یک inner object است که یک عنصر DOM را مشاهده می کند و هنگامی که تغییری را تشخیص می دهد یک تماس برگشتی ایجاد می کند.

We’ll first take a look at the syntax, and then explore a real-world use case, to see where such thing may be useful.

سینتکس

استفاده از MutationObserver بسیار ساده است.

اول از همه، یک observer با استفاده از callback-function می سازیم:

let observer = new MutationObserver(callback);

و بعد observer را به DOM node، attach می کند.

observer.observe(node, config);

(کانفیگ)config یک شی با boolean options “به چه نوع تغییراتی باید واکنش نشان داد” است:

 • childListnode از direct children تغییراتی در
 • subtreenode در همه فرزندان
 • attributes – attributes های node,
 • attributeFilter --که فقط سلکت شده ها را ببینیم ،attribute name یک ارایه از
 • characterData – whether to observe node.data (text content),
 • characterData – ایا node.data (text content) را مشاهده کنیم یا نه

چند گزینه دیگر:

 • attributeOldValue --بود هم مقدار قذیم و هم مقدار جدید attribute به callback پاس داده می شود true اگر
 • characterDataOldValue --(needs characterData option) پاس می دهیم، در غیر این صورت فقط مقدار جدید را callback را یه node.data بود هم مقدار جدید و هم مقدار قدیم true اگر

سپس پس از هر تغییری، callback اجرا می‌شود: تغییرات در آرگومان اول به‌عنوان فهرستی از اشیاء MutationRecord و خود مشاهده‌گر به‌عنوان استدلال دوم است.

شی (object) های MutationRecord properties هایی دارند:

 • type – mutation type, یکی از موارد زیر
  • "attributes": attribute modified
  • "characterData": data modified, used for text nodes,
  • "childList": child elements added/removed,
 • target"childList" mutation برای element و یا "characterData" برای text node یا "attributes" جایی که تغییر رخ داده است: یک عنصر برای
 • addedNodes/removedNodes – شده اند added/removed هایی که (nodes)نود
 • previousSibling/nextSibling --added/removed nodes خواهر یا برادر قبلی یا جدید،
 • attributeName/attributeNamespace – changed attribute (XML) برای namespace اسم یا
 • oldValue – .تنظیم شود attributeOldValue/characterDataOldValue مقدار قبلی، فقط برای تغییر ویژگی یا متن می باشد، اگر گزینه مربوطه

برای مثال، در مثال زیر یک <div> با یک contentEditable وجود دارد. این attribute به ما اجازه میدهد روی آن و ادیت کردن آن تمرکز کنیم.

<div contentEditable id="elem">Click and <b>edit</b>, please</div>

<script>
let observer = new MutationObserver(mutationRecords => {
 console.log(mutationRecords); // console.log(the changes)
});

// observe everything except attributes
observer.observe(elem, {
 childList: true, // observe direct children
 subtree: true, // and lower descendants too
 characterDataOldValue: true // pass old data to callback
});
</script>

اگر ما این کد را در browser run کنیم، و بعد روی <div> داده شده و تغییرات درون <b>edit</b> تمرکز کنیم، console.log یک mutation نشان می دهد:

mutationRecords = [{
 type: "characterData",
 oldValue: "edit",
 target: <text node>,
 // other properties empty
}];

اگر ما ادیت های پیچیده تری را اجرا کنیم، مانند ریمو کردن <b>edit</b>، آن گاه mutation event ممکن است شامل تعدادی mutation records باشد:

mutationRecords = [{
 type: "childList",
 target: <div#elem>,
 removedNodes: [<b>],
 nextSibling: <text node>,
 previousSibling: <text node>
 // other properties empty
}, {
 type: "characterData"
 target: <text node>
 // ...mutation details depend on how the browser handles such removal
 // it may coalesce two adjacent text nodes "edit " and ", please" into one node
 // or it may leave them separate text nodes
}];

پس، MutationObserver اجازه می دهد که به هر اغییری در DOM subtree واکنش نشان دهیم.

کاربرد های integration

چه زمانی این اتفاقات به صورت دیفالت رخ می دهند؟

شرایطی را تصور کنید که باید یک اسکریپت شخص ثالث اضافه کنید که حاوی عملکرد مفید باشد، اما همچنین کاری ناخواسته انجام دهد، به عنوان مثال تبلیغات <div class="ads">Unwanted ads</div> را نشان می دهد.

به طور طبیعی، اسکریپت شخص ثالث هیچ مکانیزمی برای حذف آن ارائه نمی دهد.

با استفاده از MutationObserver، می توانیم تشخیص دهیم که عنصر ناخواسته در DOM ما ظاهر می شود و آن را حذف می کنیم.

موقعیت‌های دیگری هم وجود دارد که یک اسکریپت شخص ثالث چیزی را به سند ما اضافه می‌کند، و ما می‌خواهیم زمانی که این اتفاق می‌افتد، صفحه خود را تطبیق دهیم، اندازه چیزی را به صورت پویا تغییر اندازه دهیم و غیره.

هم چنین MutationObserver امکان اجرای این را فراهم می کند.

کاربرد های architecture

همچنین شرایطی وجود دارد که MutationObserver از نظر معماری خوب است.

فرض کنید در حال ساخت یک وب سایت در مورد برنامه نویسی هستیم. به طور طبیعی، مقالات و سایر مطالب ممکن است حاوی کد منبع باشند.

چنین قطعه ای در نشانه گذاری HTML به شکل زیر است:

...
<pre class="language-javascript"><code>
 // here's the code
 let hello = "world";
</code></pre>
...

کردن آن، از کتابخانه برجسته سازی نحوی جاوا اسکریپت در سایت خود مانند Prism.js استفاده خواهیم کرد. برای دریافت syntax highlighting برای قطعه بالا درprism، که Prism.highlightElem(pre) نامیده می‌شود، که محتویات چنین عناصرpreرا بررسی می‌کند و تگ‌ها و سبک‌های خاصی را برای syntax highlighting رنگی به آن عناصر اضافه می‌کند، مشابه آنچه در این صفحه می بینید.

دقیقاً چه زمانی باید آن روش برجسته سازی را اجرا کنیم؟ خوب، می‌توانیم این کار را در رویداد DOMContentLoaded انجام دهیم یا اسکریپت را در پایین صفحه قرار دهیم. لحظه‌ای که DOM ما آماده است، می‌توانیم عناصر pre[class*="language"] را جستجو کنیم و روی آنها Prism.highlightElem را صدا کنیم:

// highlight all code snippets on the page
document.querySelectorAll('pre[class*="language"]').forEach(Prism.highlightElem);

حالا بیایید ادامه دهیم. فرض کنید می خواهیم مطالب را به صورت پویا از یک سرور واکشی کنیم. ما روش‌هایی را برای آن مطالعه خواهیم کرد later in the tutorial. در حال حاضر فقط مهم است که یک مقاله HTML را از یک وب سرور واکشی کنیم و آن را در صورت درخواست نمایش دهیم:

let article = /* fetch new content from server */
articleElem.innerHTML = article;

در HTML article جدید ممکن است حاوی کدهایی باشد. بایدPrism.highlightElem را روی آنها صدا کنیم، در غیر این صورت برجسته نمی‌شوند.

کجا و چه زمانی برای یک مقاله بارگذاری شده پویا با Prism.highlightElem تماس بگیرید؟

می‌توانیم آن فراخوان را به کدی که یک مقاله را بارگیری می‌کند، اضافه کنیم، مانند این:

let article = /* fetch new content from server */
articleElem.innerHTML = article;

let snippets = articleElem.querySelectorAll('pre[class*="language-"]');
snippets.forEach(Prism.highlightElem);

…اما، تصور کنید اگر ما مکان های زیادی در کد داشته باشیم که در آن محتوای خود را بارگذاری می کنیم – مقالات، آزمون ها، پست های انجمن و غیره. این خیلی راحت نیست.

و اگر محتوا توسط یک ماژول شخص ثالث بارگذاری شود چه؟ به عنوان مثال، ما یک انجمن داریم که توسط شخص دیگری نوشته شده است، که محتوا را به صورت پویا بارگیری می کند، و مایلیم برجسته سازی نحوی را به آن اضافه کنیم. هیچ کس وصله اسکریپت های شخص ثالث را دوست ندارد.

خوشبختانه، گزینه دیگری وجود دارد.

می‌توانیم از MutationObserver استفاده کنیم تا به‌طور خودکار زمانی که قطعه‌های کد در صفحه درج می‌شوند، شناسایی کرده و آن‌ها را برجسته کنیم.

بنابراین ما عملکرد برجسته سازی را در یک مکان مدیریت می کنیم و ما را از نیاز به ادغام آن رها می کنیم.

داینامیک highlight demo

و مثالی که کار می کند.

اگر این کد را اجرا کنید، شروع به مشاهده element زیر می کند و هر قطعه کدی را که در آنجا ظاهر می شود برجسته می کند:

let observer = new MutationObserver(mutations => {

 for(let mutation of mutations) {
  // examine new nodes, is there anything to highlight?

  for(let node of mutation.addedNodes) {
   // we track only elements, skip other nodes (e.g. text nodes)
   if (!(node instanceof HTMLElement)) continue;

   // check the inserted element for being a code snippet
   if (node.matches('pre[class*="language-"]')) {
    Prism.highlightElement(node);
   }

   // or maybe there's a code snippet somewhere in its subtree?
   for(let elem of node.querySelectorAll('pre[class*="language-"]')) {
    Prism.highlightElement(elem);
   }
  }
 }

});

let demoElem = document.getElementById('highlight-demo');

observer.observe(demoElem, {childList: true, subtree: true});

در اینجا، در زیر، یک عنصر HTML و جاوااسکریپت وجود دارد که به صورت پویا با استفاده از innerHTML آن را پر می کند.

لطفا کد قبلی را اجرا کنید (در بالا، آن عنصر را مشاهده کنید)، و سپس کد زیر را اجرا کنید. خواهید دید که چگونه MutationObserver قطعه را شناسایی و برجسته می کند.

یک عنصر آزمایشی با id="highlight-demo"، کد بالا را اجرا کنید تا آن را مشاهده کنید.

کد زیر innerHTML خود را پر می کند، که باعث می شودMutationObserver واکنش نشان داده و محتوای آن را برجسته کند:

let demoElem = document.getElementById('highlight-demo');

// dynamically insert content with code snippets
demoElem.innerHTML = `A code snippet is below:
 <pre class="language-javascript"><code> let hello = "world!"; </code></pre>
 <div>Another one:</div>
 <div>
  <pre class="language-css"><code>.class { margin: 5px; } </code></pre>
 </div>
`;

اکنون MutationObserver را داریم که می تواند تمام برجسته سازی ها در عناصر مشاهده شده یا کل document را ردیابی کند. ما می‌توانیم تکه‌های کد را بدون فکر کردن در HTML اضافه یا حذف کنیم.

متد های اضافه

روشی برای توقف مشاهده گره وجود دارد:

 • observer.disconnect() – مشاهده را متوقف می کند.

وقتی مشاهده را متوقف می کنیم، ممکن است برخی از تغییرات هنوز توسط ناظر پردازش نشده باشد. در چنین مواردی استفاده می کنیم

-observer.takeRecords() – لیستی از سوابق جهش پردازش نشده را دریافت می کند – مواردی که اتفاق افتاده اند، اما پاسخ تماس آنها را مدیریت نکرده است.

این روش ها را می توان با هم استفاده کرد، مانند:

// get a list of unprocessed mutations
// should be called before disconnecting,
// if you care about possibly unhandled recent mutations
let mutationRecords = observer.takeRecords();

// stop tracking changes
observer.disconnect();
...

``` پس smart header=“سوابق برگردانده شده توسط observer.takeRecords() از صف پردازش حذف می شوند” تماس برگشتی برای رکوردها که توسط ‘observer.takeRecords()’ برگردانده شده است، فراخوانی نمی شود.

```smart header="تعامل جمع آوری زباله"
ناظران از ارجاعات ضعیف به گره ها در داخل استفاده می کنند. به این معنا که اگر یک گره از DOM حذف شود و غیرقابل دسترسی شود، می‌توان زباله‌ها را جمع‌آوری کرد.

صرف این واقعیت که یک گره DOM مشاهده می شود مانع از جمع آوری زباله نمی شود.

خلاصه

پسMutationObserver می تواند به تغییرات در DOM – ویژگی ها، محتوای متن و افزودن/حذف عناصر واکنش نشان دهد.

ما می‌توانیم از آن برای ردیابی تغییرات ایجاد شده توسط بخش‌های دیگر کدمان و همچنین برای ادغام با اسکریپت‌های شخص ثالث استفاده کنیم.

هم چنین MutationObserver می تواند هر تغییری را ردیابی کند. تنظیمات “چه چیزی را مشاهده کنیم” برای بهینه سازی استفاده می شود، نه برای صرف منابع در فراخوانی های غیر ضروری.

نقشه آموزش

نظرات

قبل از نظر دادن این را بخوانید…
 • اگر پیشنهادی برای بهبود ترجمه دارید - لطفا یک ایشوی گیت‌هاب یا یک پول‌ریکوئست به جای کامنت‌گذاشتن باز کنید.
 • اگر چیزی را در مقاله متوجه نمی‌شوید – به دقت توضیح دهید.
 • برای قراردادن یک خط از کد، از تگ <code> استفاده کنید، برای چندین خط – کد را درون تگ <pre> قرار دهید، برای بیش از ده خط کد – از یک جعبهٔ شنی استفاده کنید. (plnkr، jsbin، codepen…)