۲۱ اوت ۲۰۲۳

Events: change, input, cut, copy, paste

بیایید eventهای مختلفی که همراه با آپدیت داده‌ها هستند پوشش دهیم.

Event: change

وقنی که تغییر یک element تمام می‌شود، change event فعال می‌شود.

برای text inputها این یعنی که event زمانی اتفاق می‌افتد که focus را از دست می‌دهد.

برای مثال وقتی که ما داریم در text field زیر تایپ می‌کنیم – هیچ eventای وجود ندارد. اما وقتی focus را به جایی دیگر منتقل می‌کنیم، برای مثال، روی یک button کلیک می‌کنیم، یک change event به وجود خواهد آمد:

<input type="text" onchange="alert(this.value)">
<input type="button" value="Button">

برای دیگر elementها: select و input type=checkbox/radio دقیقا بعد از آن که انتخاب تغییر می‌کند فعال می‌شود:

<select onchange="alert(this.value)">
 <option value="">چیزی را انتخاب کنید</option>
 <option value="1">انتخاب 1</option>
 <option value="2">انتخاب 2</option>
 <option value="3">انتخاب 3</option>
</select>

Event: input

هر بار پس از آن که یک مقدار توسط کاربر تغییر می‌کند، input event فعال می‌شود.

برعکس keyboard inputها، آن با هر تغییر مقداری فعال می‌شود، حتی آن‌هایی که شامل keyboard actions نمی‌شوند: paste کردن با یک موش یا استفاده از تشخیص گفتار برای دیکته کردن متن.

برای مثال:

<input type="text" id="input"> oninput: <span id="result"></span>
<script>
 input.oninput = function() {
  result.innerHTML = input.value;
 };
</script>

اگر بخواهیم تمام تغییرات یک <input> را هندل کنیم، آنگاه این event بهترین انتخاب است.

از طرفی دیگر، input event با keyboard input و فعالیت‌های دیگری که شامل تغییر value نمی‌شوند فعال نمی‌شود، مثل فشار دادن کلیدهای جهت‌دار زمانی که داخل input هستیم.

جلوگیری کرد. oninput نمی‌توان از چیزی در

بعد از اینکه value تغییر می‌کند، input event فعال می‌شود.

پس آن جا نمی‌توانیم از event.preventDefault() استفاده کنیم – بسیار دیر است و تاثیری نخواهد داشت.

Events: cut, copy, paste

.یک مقدار اتفاق می‌اقتد cut کردن/copy کردن/کردن paste زمان events این

.شده را فراهم می‌کنند cut/copy/paste تعلق دارند و دسترسی به داده‌ای را که ClipboardEvent class آن‌ها به

.نمی‌شود copy/paste استفاده کنیم، آنگاه هیچ چیز event.preventDefault() از action همچنین می‌توانیم برای لغو یک

:کنیم را نشان می‌دهد cut/copy/paste پیشگیری می‌کند و متنی که تلاش می‌کنیم cut/copy/paste events برای مثال: کد زیر از تمام

<input type="text" id="input">
<script>
 input.onpaste = function(event) {
  alert("paste: " + event.clipboardData.getData('text/plain'));
  event.preventDefault();
 };

 input.oncut = input.oncopy = function(event) {
  alert(event.type + '-' + document.getSelection());
  event.preventDefault();
 };
</script>

لطفا توجه داشته باشید: درون cut and copy event handlers یک فراخوانی event.clipboardData.getData(...) یک رشته‌ی خالی برمی‌گرداند. این به این دلیل است که از نظر تکنیکی، داده هنوز در clipboard نیست. اگر از event.preventDefault() استفاده کنیم آن اصلا کپی نمی‌شود.

پس مثال بالا از document.getSelection() استفاده می‌کند تا متن انتخاب‌شده را بگیرد. می‌توانید جزئیات بیشتری درباره‌ی document selection در مقاله‌ی Selection و Range پیدا کنید.

این ممکن است که فقط متن را، بلکه همه چیز را copy/paste کنیم. برای مثال می‌توانیم یک فایل را در OS file manager کپی و paste کنیم.

این به این دلیل است که clipboardData پیاده‌سازی DataTransfer interface را به عهده دارد، معمولا برای drag’n’drop و copy/pasting استفاده می‌شود. این الان کمی از خارج از محتوای ماست، اما می‌نوانید methodهای آن را در DataTransfer specification. پیدا کنید.

همچنین یک asynchronous API اضافی برای دسترسی به clipboard وجود دارد. اطلاعات بیشتر در جزئیات در Clipboard API and events, not supported by Firefox.

محدودیت‌های امنیتی

در سطح سیستم عامل، clipboard یک چیز global است. یک کاربر ممکن است بین applicationهای مختلف جابه‌جا شود، چیزهای مختلفی را copy/paste کند و صفحه‌ی مرورگر نباید همه‌ی این‌ها را ببیند.

بنابراین اکثر مرورگرها فقط در محدوده اقدامات خاص کاربر، مانند copy/paste کردن و …، دسترسی یکپارچه خواندن/نوشتن به clipboard را مجاز می‌کنند.

در تمام مرورگرها به جز Firefox ممنوع است که با dispatchEvent یک سری “custom” clipboard event ایجاد کنیم. و حتی اگر بخاهیم چنین eventهایی را ارسال کنیم، مضخصات به وضوح بیان می‌کنند که چنین “syntetic” eventهایی نباید به clipboard دسترسی داشته باشند.

حتی اگر کسی تصمیم بگیرد که event.clipboardData را در یک event handler ذخیره کند و بعدا به آن دسترسی داشته باشد – کار نخواهد کرد.

برای تکرار، event.clipboardData تنها در زمینه‌ی user-initiated event handler کار می‌کند.

از طرفی دیگر، navigator.clipboard API جدیدتری است که برای استفاده در این زمینه طراحی شده است. اگر نیاز باشد، از کاربر اجازه می‌گیرد.

خلاصه

Data change events:

Event توضیحات Specials
change یک مقدار تفییر کرده است. .فعال می‌شود focus loss زمان text inputs برای
input روی هر تغییر text inputs برای بلافاصله فعال می‌شود change برعکس
cut/copy/paste Cut/copy/paste actions. .پشتیبانی می‌کنند navigator.clipboard از Firefox دسترسی می‌دهد همچنین تمام مرورگرها به جز clipboard به event.clipboardData property .می‌تواند جلوگیری شود action از این

تمارین

اهمیت: 5

یک interface ایجاد کنید که اجازه می‌دهد مجموع سپرده بانکی و درصد را وارد کنید، سپس محاسبه می‌کند که پس از دوره‌های زمانی مشخص چقدر خواهد بود.

اینجا نسخه‌ی نمایشی هست:

هر تغییری در input باید بلافاصله پردازش شود.

فرمول این است:

// initial: مبلغ اولیه پول
// interest: مثلا 0.05 یعنی 5% در هر سال
// years: تعداد سال برای صبر کردن
let result = Math.round(initial * (1 + interest) ** years);

باز کردن یک sandbox برای تمرین.

نقشه آموزش

نظرات

قبل از نظر دادن این را بخوانید…
 • اگر پیشنهادی برای بهبود ترجمه دارید - لطفا یک ایشوی گیت‌هاب یا یک پول‌ریکوئست به جای کامنت‌گذاشتن باز کنید.
 • اگر چیزی را در مقاله متوجه نمی‌شوید – به دقت توضیح دهید.
 • برای قراردادن یک خط از کد، از تگ <code> استفاده کنید، برای چندین خط – کد را درون تگ <pre> قرار دهید، برای بیش از ده خط کد – از یک جعبهٔ شنی استفاده کنید. (plnkr، jsbin، codepen…)