بازگشت به درس

ساخت یک منوی کشویی

اهمیت: 5

یک منویی بسازید که در زمان کلیک باز/بسته شود:

پی‌نوشت: سورس کد HTML/CSS سند باید تغییر کند.

باز کردن یک sandbox برای تمرین.

HTML/CSS

اول باید که HTML/CSS را بسازیم.

منو یک جزء گرافیکی مستقل روی صفحه است. پس بهتر است که همه آنرا را درون یک عنصر DOM قرار دهیم.

یک لیست از آیتم‌های منو می‌تواند مانند لیستی از ul/li باشد.

در اینجا یک ساختار نمونه آمده:

<div class="menu">
 <span class="title">شیرینی‌ها (کلیک کنید)!</span>
 <ul>
  <li>کیک</li>
  <li>دونات</li>
  <li>عسل</li>
 </ul>
</div>

برای عنوان از <spcan> استفاده می‌کنیم، زیرا <div> از قبل یک ویژگی خاص display: block دارد و 100% عرض افقی را پر می‌کند.

مانند این:

<div style="border: solid red 1px" onclick="alert(1)">شیرینی‌ها (کلیک کنید)!</div>

پس اگر onclick را روی آن تعریف کنیم، کلیک‌ها را در سمت راست متن نیز دریافت می‌کند.

در صورتی که <span> از قبل یک ویژگی خاص display: inline‍ دارد، تنها فضای مورد نیاز متن را اشغال می‌کند:

<span style="border: solid red 1px" onclick="alert(1)">شیرینی‌ها (کلیک کنید)!</span>

باز و بسته کردن منو

باز و بسته کردن منو باید کمان‌ها را تغییر دهد و آیتم‌های درون لیست منو را نشان دهد یا مخفی کند.

همه‌ی این تغییرات کاملا توسط CSS کنترل می‌شود. در جاوااسکریپت باید وضعیت باز و بسته رودن را با اضافه کردن یا حذف کردن کلاس .open مشخص کنیم.

بدون این کلاس، منو بسته است:

.menu ul {
 margin: 0;
 list-style: none;
 padding-left: 20px;
 display: none;
}

.menu .title::before {
 content: '▶ ';
 font-size: 80%;
 color: green;
}

… و با .open کمان‌ها تغییر می‌کنند و لیست نمایش داده می‌شود:

.menu.open .title::before {
 content: '▼ ';
}

.menu.open ul {
 display: block;
}

باز کردن راه‌حل درون sandbox.