بازگشت به درس

مخفی کردن در صورت کلیک

اهمیت: 5

یک کد جاوا‌اسکریپتی به button اضافه کنید تا <div id="text"> در زمان کلیک شدن مخفی شود.

دمو:

باز کردن یک sandbox برای تمرین.