بازگشت به درس

div قابل ویرایش

اهمیت: 5

یک <div> ایجاد کنید که وقتی روی آن کلیک می‌شود به <textarea> تبدیل شود.

با کمک textarea می‌توانید HTML را در <div> ویرایش کنید.

وقتی که کاربر Enter را فشار دهد یا آن focus را از دست بدهد، <textarea> دوباره به <div> تبدیل می‌شود و محتوای آن در <div> به HTML تبدیل می‌شود.

دمو درون یک پنجره جدید

باز کردن یک sandbox برای تمرین.