۱۲ اکتبر ۲۰۲۲

بازگشت و پشته

بیایید برگردیم به تابع‌ها و آن‌ها را عمیق‌تر مطالعه کنیم.

اولین موضوع ما بازگشت (recursion) خواهد بود.

اگر شما در برنامه‌نویسی تازه‌کار نیستید، احتمالا این برای شما آشنا است و می‌توانید این فصل را رد کنید.

بازگشت یک الگوی برنامه‌نویسی است که در مواقعی که یک کار به طور طبیعی می‌تواند به چند کار از نوع یکسان اما ساده‌تر تقسیم شود کاربرد دارد. یا زمانی که کاری می‌تواند به عملی آسان به علاوه‌ی یک نوع ساده‌تر از همان کار ساده‌سازی شود. یا همانطور که به زودی خواهیم دید، برای کنار آمدن با بعضی از ساختارهای داده.

زمانی که یک تابع کاری را انجام می‌دهد، در فرایند آن، تابع می‌تواند تعداد زیادی از تابع‌های دیگر را فرا بخواند. یک مورد جرئی از این موضوع زمانی است که تابع خودش را فراخوانی می‌کند. به این عمل بازگشت (recursion) می‌گویند.

دو طرز فکر

برای اینکه با چیزی ساده شروع کنیم، بیایید بک تابع pow(x, n) بنویسیم که x را به توانی طبیعی از n می‌رساند. به عبارتی دیگر، x را n بار در خودش ضرب می‌کند.

pow(2, 2) = 4
pow(2, 3) = 8
pow(2, 4) = 16

دو راه برای پیاده‌سازی آن وجود دارد.

 1. طرز فکر تکرارشونده: حلقه for:

  function pow(x, n) {
   let result = 1;
  
   // ضرب می‌کند x بار در n را result در حلقه
   for (let i = 0; i < n; i++) {
    result *= x;
   }
  
   return result;
  }
  
  alert( pow(2, 3) ); // 8
 2. طرز فکر بازگشتی: کار را ساده کن و خودت را فراخوانی کن:

  function pow(x, n) {
   if (n == 1) {
    return x;
   } else {
    return x * pow(x, n - 1);
   }
  }
  
  alert( pow(2, 3) ); // 8

لطفا در نظر داشته باشید که نوع بازگشتی از پایه تفاوت دارد.

زمانی که pow(x, n) فراخوانی می‌شود، اجرای آن به دو بخش تقسیم می‌شود:

       if n==1 = x
       /
pow(x, n) =
       \
       else   = x * pow(x, n - 1)
 1. اگر n == 1، سپس همه چیز بدیهی می‎شود. به آن پایه بازگشت می‌گویند چون بلافاصله نتیجه واضحی را ایجاد می‌کند: pow(x, 1) برابر با x است.
 2. در غیر این صورت، ما می‌تونیم pow(x, n) را به عنوان نمایش دهیم. در ریاضیات، ممکن است کسی اینگونه xn = x * xn-1 بنویسد. به آن مرحله بازگشتی می‌گویند: ما می‌توانیم کار را به یک عمل ساده‌تر (ضرب در x) و یک فراخوانی ساده از کار یکسان (pow به همراه n کمتر) تبدیل کنیم. مرحله‌های بعدی آن را بیشتر و بیشتر ساده می‌کنند تا n به 1 برسد.

ما همچنین می‌توانیم بگوییم که pow به طور بازگشتی تا زمانی که n == 1 باشد خودش را فراخوانی می‌کند.

برای مثال، برای محاسبه pow(2, 4) نوع بازگشتی این مراحل را می‌گذراند:

 1. pow(2, 4) = 2 * pow(2, 3)
 2. pow(2, 3) = 2 * pow(2, 2)
 3. pow(2, 2) = 2 * pow(2, 1)
 4. pow(2, 1) = 2

پس بازگشت، یک فراخوانی تابع را به فراخوانی‌ای ساده‌تر تبدیل می‌کند و سپس، به چیزی ساده‌تر و همینطور ادامه پیدا می‌کند تا نتیجه واضح باشد.

بازگشت معمولا کوتاه‌تر است

یک راه حل بازگشتی معمولا از راه حل تکرارشونده کوتاه‌تر است.

اینجا می‌توانیم کدی یکسان را با استفاده از عملگر ? به جای if بنویسیم تا pow(x, n) را در حالی که هنوز هم خوانا باشد کوتاه‌تر کنیم:

function pow(x, n) {
 return (n == 1) ? x : (x * pow(x, n - 1));
}

حداکثر تعداد فراخوانی‌های تودرتو (شامل اولی هم می‌شود) را عمق بازگشت (recursion depth) می‌گویند. در مورد ما، این تعداد دقیقا n خواهد بود.

عمق بازگشت حداکثری توسط موتور جاوااسکریپت محدود می‌شود. ما می‌توانیم به 10000 بودن آن اعتماد کنیم، بعضی از موتورها بیشتر را هم مجاز می‌دانند، اما 100000 احتمالا از محدودیت بیشتر آنها خارج است. بهینه‌سازی‌های خودکاری هستند که به کاهش این عدد کمک می‌کنند («بهینه‌سازی‌های فراخوانی‌های پی‌در‎پی») اما آنها هنوز در همه‌جا پشتیبانی نمی‌شوند و فقط در موارد ساده کار می‌کنند.

این موضوع کاربرد بازگشت را محدود می‌کند اما هنوز هم بسیار گسترده است. کارهای زیادی هستند که طرز فکر بازگشتی، برای آنها کد ساده‌تر و راحت‌تری در نگهداری ارائه می‌دهد.

زمینه‌ی اجرا و پشته

حالا بیایید بررسی کنیم که فراخوانی‌های بازگشتی چگونه کار می‌کنند. برای این کار ما به اتفاقات پشت پرده در تابع نگاه می‌اندازیم.

اطلاعاتی که درباره فرایند اجرای یک تابع درحال اجرا هستند در زمینه‌ی اجرا (execution context) آن ذخیره می‌شوند.

زمینه‌ی اجرا یک ساختار داده داخلی است که جزئیاتی درباره اجرای تابع را شامل می‌شود: جایی که روند کنترل در آن است، متغیرهای کنونی، مقدار this (ما اینجا از آن استفاده نمی‌کنیم) و چند چیز داخلی دیگر.

یک فراخوانی تابع دقیقا یک زمینه‌ی اجرا دارد که به آن اختصاص دارد.

زمانی که یک تابع فراخوانی تودرتو می‌سازد، موارد زیر اتفاق می‌افتند:

 • تابع کنونی موقتا متوقف می‌شود.
 • زمینه‌ی اجرای اختصاص یافته به آن در یک ساختار داده خاص به نام پشته زمینه‌ی اجرا (execution context stack) ذخیره می‌شود.
 • فراخوانی تودرتو اجرا می‌شود.
 • بعد از اینکه پایان یافت، زمینه‌ی اجرا قبلی از پشته دریافت می‌شود و تابع بیرونی از جایی که متوقف شده بود ادامه می‌یابد.

بیایید ببینیم در حین فراخوانی pow(2, 3) چه اتفاقی می‌افتد.

تابع pow(2, 3)

در ابتدای فراخوانی pow(2, 3) زمینه‌ی اجرا متغیرها را ذخیره می‌کند: x = 2, n = 3، مسیر اجرا حالا در خط 1 تابع قرار دارد.

ما می‌توانیم آن را به این صورت نمایش دهیم:

 • Context: { x: 2, n: 3, at line 1 } pow(2, 3)

این زمانی است که تابع شروع به اجرا شدن می‌کند. شرط n == 1 falsy است پس مسیر به شاخه دوم if ادامه می‌دهد:

function pow(x, n) {
 if (n == 1) {
  return x;
 } else {
  return x * pow(x, n - 1);
 }
}

alert( pow(2, 3) );

متغیرها یکسان هستند اما خط تغییر می‌کند پس زمینه الان اینگونه است:

 • Context: { x: 2, n: 3, at line 5 } pow(2, 3)

برای محاسبه x * pow(x, n - 1)، ما باید یک زیرفراخوانی از pow با آرگومان‌های جدید pow(2, 2) بسازیم.

تابع pow(2, 2)

برای اینکه یک فراخوانی تودرتو داشته باشیم، جاوااسکریپت زمینه‌ی اجرای کنونی را در پشته زمینه‌ی اجرا به یاد می‌سپارد.

اینجا ما تابع یکسان pow را فراخوانی می‌کنیم اما این موضوع اصلا مهم نیست. فرایند برای تمام تابع‌ها یکسان است:

 1. زمینه‌ی کنونی در بالای پشته «به خاطر سپرده می‌شود».
 2. زمینه‌ی جدید برای زیرفراخوانی ایجاد می‌شود.
 3. زمانی که زیرفراخوانی تمام شود، زمینه‌ی قبلی از پشته بیرون می‌آید و اجرای آن ادامه پیدا می‌کند.

زمانی که ما وارد زیرفراخوانی pow(2, 2) شدیم پشته زمینه اینگونه خواهد بود:

 • Context: { x: 2, n: 2, at line 1 } pow(2, 2)
 • Context: { x: 2, n: 3, at line 5 } pow(2, 3)

زمینه‌ی اجرای کنونی در بخش بالایی (و پر رنگ) است و زمینه‌های حفظ شده قدیمی در بخش پایینی هستند.

زمانی که ما زیرفراخوانی را به پایان رساندیم، ادامه دادن زمینه‌ی قبلی آسان است چون هر دو متغیر و محل دقیق کد که در آنجا متوقف شد را حفظ می‌کند.

لطفاً توجه کنید:

اینجا در تصویر ما از کلمه «خط(line)» استفاده کردیم چون در مثال ما فقط یک زیرفراخوانی در خط وجود دارد اما به طور کلی یک خط ممکن است چند زیرفراخوانی را شامل شود، مثلا pow(…) + pow(…) + somethingElse(…).

بنابراین اینکه بگوییم مسیر اجرا «بلافاصله بعد از زیرفراخوانی» ادامه می‌یابد دقیق‌تر است.

تابع pow(2, 1)

فرایند تکرار می‌شود: در خط 5 یک زیرفراخوانی جدید با آرگومان‌های x=2، n=1 ایجاد می‌شود.

یک زمینه‌ی اجرای جدید ساخته می‌شود و زمینه‌ی قبلی در بالای پشته قرار می‌گیرد:

 • Context: { x: 2, n: 1, at line 1 } pow(2, 1)
 • Context: { x: 2, n: 2, at line 5 } pow(2, 2)
 • Context: { x: 2, n: 3, at line 5 } pow(2, 3)

حالا 2 زمینه‌ی قدیمی وجود دارد و یک زمینه‌ی برای pow(2, 1) در حال اجرا است.

خروج

در حین اجرای pow(2, 1) برخلاف قبل، شرط n == 1 truthy است پس اولین شاخه if کار می‌کند:

function pow(x, n) {
 if (n == 1) {
  return x;
 } else {
  return x * pow(x, n - 1);
 }
}

فراخوانی‌های تودرتوی بیشتری وجود ندارد پس تابع کارش تمام می‌شود و 2 را برمی‌گرداند.

همانطور که تابع به پایان می‌رسد، دیگر نیازی به زمینه‌ی اجرای آن نیست پس از حافظه حذف می‌شود. زمینه‌ی قبلی از بالای پشته بازگردانده می‌شود:

 • Context: { x: 2, n: 2, at line 5 } pow(2, 2)
 • Context: { x: 2, n: 3, at line 5 } pow(2, 3)

فرایند اجرای pow(2, 2) ادامه می‌یابد. این فرایند دارای نتیجه زیرفراخوانی pow(2, 1) است پس می‌تواند ارزیابی x * pow(x, n - 1) را تمام کند و 4 را برگرداند.

سپس زمینه‌ی قبلی بازگردانده می‌شود:

 • Context: { x: 2, n: 3, at line 5 } pow(2, 3)

زمانی که تمام شود، ما نتیجه pow(2, 3) = 8 را داریم.

عمق بازگشت در این مورد 3 بود.

همانطور که از تصاویر بالا دیدیم، عمق بازگشت برابر با حداکثر تعداد زمینه‌ها در پشته است.

نیازمندی‌های حافظه را در نظر داشته باشید. زمینه‌ها حافظه را اشغال می‌کنند. در این مورد ما، به توان n رساندن در واقع برای تمام مقدارهای کمتر از n، به تعداد n زمینه حافظه نیاز دارد.

یک الگوریتم بر پایه حلقه کمتر حافظه اشغال می‌کند:

function pow(x, n) {
 let result = 1;

 for (let i = 0; i < n; i++) {
  result *= x;
 }

 return result;
}

تابع pow تکرارشونده از زمینه‌ای استفاده می‌کند که در فرایند خود i و result را تغییر می‌دهد. نیازمندی‌های حافظه آن کوچک، ثابت و بدون وابستگی به n هستند.

تمام بازگشت‌ها می‌توانند به عنوان یک حلقه بازنویسی شوند. نوعی که با حلقه نوشته شده است ممکن است مفیدتر باشد.

…اما گاهی اوقات بازنویسی بدیهی نیست خصوصا زمانی که تابع با توجه به شروط از زیرفراخوانی‌های بازگشتی مختلف استفاده می‌کند و نتیجه‌های آنها را ادغام می‌کند یا زمانی که شاخه‌بندی پیچیده‌تر است. و بهینه‌سازی شاید نیاز نباشد و ارزش سختی آن را نداشته باشد.

بازگشت می‌تواند کد کوتاه‌تری ایجاد کند و درک و پشتیبانی از آن راحت‌تر باشد. به بهینه‌سازی‌ها همه جا نیاز نیست. اکثر اوقات ما به کد خوب نیاز داریم و به همین دلیل است که بازگشت استفاده می‌شود.

پیمایش‌های بازگشتی

یکی دیگر از کاربردهای عالی بازگشت پیمایش بازگشتی است.

تصور کنید، ما یک شرکت داریم. ساختار کارمندان می‌تواند به عنوان یک شیء نمایش داده شود:

let company = {
 sales: [{
  name: 'John',
  salary: 1000
 }, {
  name: 'Alice',
  salary: 1600
 }],

 development: {
  sites: [{
   name: 'Peter',
   salary: 2000
  }, {
   name: 'Alex',
   salary: 1800
  }],

  internals: [{
   name: 'Jack',
   salary: 1300
  }]
 }
};

به عبارتی دیگر، یک شرکت بخش‌های اداری دارد.

 • یک بخش اداری ممکن است یک آرایه از کارمندان داشته باشد. برای مثال، بخش sales(فروش) 2 کارمند دارد: John و Alice.

 • یا بخش اداری ممکن است به زیربخش‌هایی تقسیم شود، مثل dovelopment(توسعه) که دو شاخه دارد: sites(سایت‌ها) و internals(داخلی). هر کدام از آنها کارمندان خودشان را دارند.

 • همچنین ممکن است که یک زیربخش رشد کند و به زیرزیربخش‌های اداری (یا تیم‌ها) تقسیم شود.

  برای مثال، بخش sites ممکن است در آینده به تیم‌های siteA و siteB تقسیم شود. و آنها، احتمال دارد، حتی بیشتر تقسیم شوند. این در تصویر وجود ندارد فقط چیزی است که در نظر داریم.

حالا بیایید بگوییم که ما یک تابع می‌خواهیم تا جمع تمام حقوق‌ها را بدست بیارد. چگونه می‌توانیم این کار را کنیم؟

یک راه‌حل تکرارشونده راحت نیست چون ساختار ساده نیست. ایده اول می‌تواند این باشد که یک حلقه for همراه با زیرحلقه‌ای در بخش‌های اداری سطح اول برای company بسازیم. اما سپس ما برای حلقه زدن در کارمندان بخش‌های سطح دوم مانند sites به زیرحلقه‌های تودرتوی بیشتری نیاز داریم. و سپس یک زیرحلقه دیگر برای بخش‌های سطح سوم که ممکن است در آینده نمایان شوند؟ اگر ما 3 یا 4 زیرحلقه درون کد بگذاریم تا در یک شیء پیمایش کنیم، کد نسبتا زشت می‌شود.

بیایید بازگشت را امتحان کنیم.

همانطور که می‌بینیم، زمانی که تابع ما یک بخش اداری برای جمع زدن دارد، 2 حالت احتمالی وجود دارد:

 1. یا یک بخش «ساده» با آرایه‌ای از اشخاص است که در این صورت می‌توانیم در یک حلقه ساده حقوق‌ها را جمع بزنیم.
 2. یا یک شیء یا N زیربخش است که در این صورت می‌توانیم N فراخوانی بازگشتی بسازیم تا مجموع را برای هر کدام از زیربخش‌ها بدست بیاریم و نتیجه‌ها را ادغام کنیم.

مورد اول پایه بازگشت است، مورد واضح و بدیهی، زمانی که ما یک آرایه داریم.

مورد دوم، زمانی که ما یک شیء داریم، مرحله بازگشتی است. یک کار پیچیده به چند کار ریز برای بخش‌های کوچکتر تقسیم شده است. آنها ممکن است دوباره تقسیم شوند اما دیر یا زود تقسیم شدن در (1) پایان می‌یابد.

الگوریتم در کد راحت‌تر خوانده می‌شود:

let company = { // شیء یکسان است، برای ساده بودن فشرده شده است
 sales: [{name: 'John', salary: 1000}, {name: 'Alice', salary: 1600 }],
 development: {
  sites: [{name: 'Peter', salary: 2000}, {name: 'Alex', salary: 1800 }],
  internals: [{name: 'Jack', salary: 1300}]
 }
};

// تابعی برای انجام کار
function sumSalaries(department) {
 if (Array.isArray(department)) { // (1) مورد
  return department.reduce((prev, current) => prev + current.salary, 0); // آرایه را جمع می‌زنیم
 } else { // (2) مورد
  let sum = 0;
  for (let subdep of Object.values(department)) {
   sum += sumSalaries(subdep); // فراخوانی بازگشتی برای زیربخش‌ها، نتیجه‌ها را جمع می‌زند
  }
  return sum;
 }
}

alert(sumSalaries(company)); // 7700

این کد کوتاه و برای فهمیدن راحت است (امیدواریم). این قدرت بازگشت است. همچنین برای هر سطحی از تودرتویی زیربخش‌های اداری کار می‌کند.

اینجا نمودار فراخوانی‌ها را داریم:

می‌توانیم قاعده را به راحتی ببینیم: برای یک شیء {...} زیرفراخوانی ایجاد می‌شود در حالی که آرایه‌ها [...] «خروجی‌های« درخت بازگشت هستند و نتیجه فوری می‌دهند.

در نظر داشته باشید که کد از ویژگی‌های هوشمند که ما قبلا آنها را پوشش دادیم استفاده می‌کند:

 • متد arr.reduce در فصل متدهای آرایه توضیح داده شد که برای گرفتن مجموع آرایه است.
 • حلقه for(val of Object.values(obj)) برای حلقه زدن در مقدارهای شیء: Object.values یک آرایه از آنها را برمی‌گرداند.

ساختارهای بازگشتی

یک ساختار داده بازگشتی (تعریف شده به صورت بازگشتی) ساختاری است که خودش را در اجزا تکرار می‌کند.

ما به تازگی آن را بالاتر در مثال ساختار شرکت دیدیم.

یک بخش اداری شرکت برابر است با:

 • یا آرایه‌ای از اشخاص.
 • یک شیءای شامل بخش‌ها.

برای توسعه‌دهندگان وب مثال‌های شناخته‌شده‌تر وجود دارد: مستندات HTML و XML.

در سند HTML، یک برچسب HTML ممکن است لیستی از این‌ها را شامل شود:

 • قسمت‌های متنی.
 • کامنت‌های HTML.
 • بقیه‌ی برچسب‌های HTML (که خودشان ممکن است شامل قسمت‌های متنی/کامنت‌ها یا برچسب‌های دیگر باشند).

این هم یک تعریف بازگشتی است.

برای درک بهتر، ما یک ساختار بازگشتی دیگر به نام «لیست پیوندی (Linked list)» که ممکن است در بعضی موارد جایگزینی برای آرایه‌ها باشند را پوشش می‌دهیم.

لیست پیوندی

تصور کنید، ما می‌خواهیم یک لیست مرتب از شیءها را ذخیره کنیم.

انتخاب طبیعی می‌تواند آرایه باشد:

let arr = [obj1, obj2, obj3];

…اما یک مشکل با آرایه‌ها وجود دارد. عمل‌های «حذف المان» و «اضافه‌کردن المان» زحمت زیادی دارند. برای مثال، عمل arr.unshift(obj) برای اینکه جایی برای obj جدید ایجاد کند باید تمام المان‌ها را دوباره عددگذاری کند و اگر آرایه بزرگ باشد، این کار زمان می‌برد. همین مشکل برای arr.shift() هم وجود دارد.

تنها تغییرات ساختاری که به عددگذاری دوباره عظیم نیازی ندارند آنهایی هستند که با انتهای آرایه کار انجام می‌دهند: arr.push/pop. پس زمانی که ما باید با آغاز آرایه کار کنیم، آرایه می‌تواند برای صف‌های طولانی بسیار کند باشد.

به منظور جایگزینی، اگر ما واقعا به حذف/اضافه کردن سریع احتیاج داریم، می‌توانیم یک ساختار داده دیگر به نام لیست پیوندی (linked list) را انتخاب کنیم.

المان لیست پیوندی به صورت بازگشتی به عنوان یک شیء شامل ویژگی‌های زیر تعریف می‌شود:

 • value.
 • next ویژگی‌ای که به المان لیست پیوندی بعدی رجوع می‌کند یا اگر آخر باشد به null.

برای مثال:

let list = {
 value: 1,
 next: {
  value: 2,
  next: {
   value: 3,
   next: {
    value: 4,
    next: null
   }
  }
 }
};

نمایش گرافیکی لیست:

یک کد جایگزین برای ساختن آن:

let list = { value: 1 };
list.next = { value: 2 };
list.next.next = { value: 3 };
list.next.next.next = { value: 4 };
list.next.next.next.next = null;

اینجا ما می‌توانیم حتی واضح‌تر ببینیم که چند شیء وجود دارند که هر کدام دارای value و next که به همسایه اشاره می‌کند هستند. متغیر list اولین شیء در زنجیره است پس با دنبال کردن اشاره‌گرهای next از آن می‌توانیم به هر المانی برسیم.

لیست می‌تواند به راحتی به چند قسمت تقسیم شود و بعدا دوباره بهم بپیوندد:

let secondList = list.next.next;
list.next.next = null;

برای پیوند دادن:

list.next.next = secondList;

و قطعا ما می‌توانیم المان‌ها را در هر جایی حذف یا اضافه کنیم.

برای مثال، برای اضافه کردن یک مقدار جدید به آغاز لیست، ما باید راس لیست را بروزرسانی کنیم:

let list = { value: 1 };
list.next = { value: 2 };
list.next.next = { value: 3 };
list.next.next.next = { value: 4 };

// اضافه کردن مقدار جدید به آغاز لیست
list = { value: "new item", next: list };

برای حذف یک مقدار از وسط، next قبلی را تغییر می‌دهیم:

list.next = list.next.next;

ما کاری کردیم که list.next از 1 به 2 بپرد. مقدار 1 حالا از زنجیره خارج شده است. اگر جایی دیگر ذخیره نشده باشد، به طور خودکار از حافظه پاک می‌شود.

یرخلاف آرایه‌ها، هیچ عددگذاری دوباره عظیمی وجود ندارد و ما می‌توانیم به راحتی المان‌ها را دوباره تنظیم کنیم.

به طور طبیعی، لیست‌ها همیشه از آرایه‌ها بهتر نیستند. در غیر این صورت همه از لیست‌ها استفاده می‌کردند.

ضعف اصلی این است که ما نمی‌توانیم به راحتی با عدد یک المان به آن دسترسی پیدا کنیم. در یک آرایه کار راحتی است: arr[n] یک رجوع مستقیم است. اما در لیست ما باید از اولین المان شروع کنیم و به تعداد N بار به next برویم تا به المان Nاُم برسیم.

…اما همیشه به چنین کارهایی نیاز نداریم. برای مثال، زمانی که ما به یک صف یا حتی یک صف دوطرفه نیاز داریم، ساختاری که باید اضافه/حذف کردن سریع را از هر دو انتها ممکن سازد اما دسترسی به وسط آن نیاز نیست.

لیست‌ها می‌توانند پیشرفت کنند:

 • ما می‌توانیم ویژگی prev را در کنار next اضافه کنیم تا به المان قبلی رجوع کنیم و به راحتی به عقب برگردیم.
 • همچنین می‌توانیم یک متغیر به نام tail که به المان آخر لیست رجوع می‌کند اضافه کنیم (و هر زمان که المانی اضافه/حذف می‌کنیم آن را اپدیت کنیم).
 • …ساختار داده می‌تواند با توجه به نیازهای ما خیلی تنوع داشته باشد.

خلاصه

اصطلاحات:

 • بازگشت یک عبارت برنامه‌نویسی و به معنی فراخوانی یک تابع در خودش است. تابع‌های بازگشتی می‌توانند برای حل کردن مسائل با راه‌هایی عالی استفاده شوند.

  زمانی که یک تابع خودش را فراخوانی می‌کند، به آن مرحله بازگشت می‌گویند. اساس بازگشت، آرگومان‌های تابع هستند که کار را انقدر ساده می‌کنند که تابع دیگر فراخوانی‌های بیشتری انجام نمی‌دهد.

 • یک ساختار داده که به صورت بازگشتی تعریف شده باشد ساختار داده‌ای است که می‌تواند با استفاده از خودش تعریف شود.

  برای مثال، لیست پیوندی می‌تواند به عنوان ساختار داده‌ای تعریف شود که شیءای رجوع‌کننده به یک لیست (یا هیچی) را شامل شود.

  list = { value, next -> list }

  درخت‌ها مانند المان‌های HTML یا درخت بخش اداری در این فصل هم به طور طبیعی بازگشتی هستند: آنها شاخه‌‌هایی دارند و هر شاخه می‌تواند شاخه‌های دیگر هم داشته باشد.

  همانطور که در مثال sumSalary دیدیم تابع‌های بازگشتی می‌توانند برای پیمایش درون آنها استفاده شوند.

هر تابع بازگشتی می‌تواند به صورت تکرارشونده بازنویسی شود. و گاهی اوقات برای بهینه کردن به آن نیاز است. اما برای بسیاری از کارها راه‌حل بازگشتی به اندازه کافی سریع و برای نوشتن و پشتیبانی کردن راحت‌تر است.

تمارین

اهمیت: 5

یک تابع sumTo(n) بنویسید که جمع اعداد 1 + 2 + ... + n را حساب می‌کند.

برای مثال:

sumTo(1) = 1
sumTo(2) = 2 + 1 = 3
sumTo(3) = 3 + 2 + 1 = 6
sumTo(4) = 4 + 3 + 2 + 1 = 10
...
sumTo(100) = 100 + 99 + ... + 2 + 1 = 5050

3 نوع راه‌حل بنویسید:

 1. با استفاده از یک حلقه for.
 2. با استفاده از بازگشت، چون به ازای n > 1 داریم sumTo(n) = n + sumTo(n-1).
 3. با استفاده از فرمول تصاعد حسابی.

یک مثال از نتیجه:

function sumTo(n) { /*... کد شما ... */ }

alert( sumTo(100) ); // 5050

پی‌نوشت: کدام راه‌حل سریع‌ترین است؟ کدام کندترین؟ چرا؟

پی‌نوشت دوم: آیا می‌توانیم از بازگشت برای محاسبه sumTo(100000) استفاده کنیم؟

راه‌حل با استفاده از حلقه:

function sumTo(n) {
 let sum = 0;
 for (let i = 1; i <= n; i++) {
  sum += i;
 }
 return sum;
}

alert( sumTo(100) );

راه‌حل با استفاده از بازگشت:

function sumTo(n) {
 if (n == 1) return 1;
 return n + sumTo(n - 1);
}

alert( sumTo(100) );

راه‌حل با استفاده از فرمول sumTo(n) = n*(n+1)/2:

function sumTo(n) {
 return n * (n + 1) / 2;
}

alert( sumTo(100) );

پی‌نوشت: به طور طبیعی، فرمول سریع‌ترین راه‌حل است. این فرمول فقط از 3 عمل برای هر عدد n استفاده می‌کند. ریاضی کمک می‌کند!

راه‌حل حلقه از نظر سرعت دوم است. در هر دو نوع بازگشتی و حلقه ما اعداد یکسانی را جمع می‌زنیم. اما بازگشت، فراخوانی‌های تودرتو و مدیریت پشته اجرا را دخیل می‌کند. همچنین منابع بیشتری مصرف می‌کند پس کندتر است.

پی‌نوشت دوم: بعضی از موتورها از بهینه‌سازی «فراخوانی دنباله‌دار» پشتیبانی می‌کنند: اگر یک فراخوانی بازگشتی دقیقا آخرین فراخوانی در تابع باشد، سپس تابع بیرونی نیازی نخواهد داشت که اجرا شدن را ادامه دهد پس موتور نیازی ندارد که زمینه‌اجرای آن را به یاد بسپارد. این موضوع بار را از دوش حافظه برمی‌دارد پس محاسبه ممکن می‌شود. اما اگر موتور جاوااسکریپت از بهینه‌سازی فراخوانی دنباله‌دار پشتیبانی نکند (اکثر آنها پشتیبانی نمی‌کنند)، یک ارور ایجاد می‌شود: از حداکثر اندازه پشته گذشتیم، چون معمولا یک محدودیت برای کل اندازه پشته وجود دارد.

اهمیت: 4

فاکتوریل یک عدد طبیعی، عددی است که در "عدد منهای یک" ضرب می‌شود سپس در "عدد منهای دو" و همینطور تا 1 ادامه می‌یابد. فاکتوریل n به n! نشان داده می‌شود.

می‌توانیم یک تعریف مانند این برای فاکتوریل بنویسیم:

n! = n * (n - 1) * (n - 2) * ...*1

مقدارهای فاکتوریل‌ها برای nهای متفاوت:

1! = 1
2! = 2 * 1 = 2
3! = 3 * 2 * 1 = 6
4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24
5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120

تکلیف این است که یک تابع factorial(n) بنویسیم که n! را با استفاده از فراخوانی‌های بازگشتی محاسبه می‌کند.

alert( factorial(5) ); // 120

پی‌نوشت: راهنمایی: n! می‌تواند به صورت n * (n-1)! نوشته شود، برای مثال: 3! = 3*2! = 3*2*1! = 6.

با توجه به تعریف، فاکتوریل n! می‌تواند به عنوان n * (n-1)! نوشته شود.

به عبارتی دیگر، نتیجه factorial(n) می‌تواند به صورت ضرب n در نتیجه factorial(n-1) محاسبه شود. و فراخوانی برای n-1 می‌تواند به صورت بازگشتی کمتر و کمتر شود تا به 1 برسد.

function factorial(n) {
 return (n != 1) ? n * factorial(n - 1) : 1;
}

alert( factorial(5) ); // 120

اساس بازگشت مقدار 1 است. همچنین اینجا می‌توانیم 0 را اساس و پایه قرار دهیم، اهمیتی ندارد اما یک مرحله بازگشت بیشتری ایجاد می‌کند:

function factorial(n) {
 return n ? n * factorial(n - 1) : 1;
}

alert( factorial(5) ); // 120
اهمیت: 5

دنباله اعداد فیبوناجی فرمول Fn = Fn-1 + Fn-2. را دارد. به عبارتی دیگر، عدد بعدی حاصل جمع دو عدد قبل است.

دو عدد اول 1 هستند، سپس 2(1+1)، سپس 3(1+2)، 5(2+3) و غیره: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21....

اعداد فیبوناچی به نسبت طلایی و بسیاری از پدیده‌های دور و بر ما مربوط می‌شوند.

تابع fib(n) را بنویسید که عدد nاُم را برگرداند.

یک مثال از کار:

function fib(n) { /* کد شما */ }

alert(fib(3)); // 2
alert(fib(7)); // 13
alert(fib(77)); // 5527939700884757

پی‌نوشت: تابع باید سریع باشد. فراخوانی fib(77) باید بیشتر از کسری از ثانیه زمان نگیرد.

اولین راه‌حلی که می‌توانیم اینجا امتحان کنیم راه‌حل بازگشتی است.

اعداد فیبوناچی طبق تعریف بازگشتی هستند:

function fib(n) {
 return n <= 1 ? n : fib(n - 1) + fib(n - 2);
}

alert( fib(3) ); // 2
alert( fib(7) ); // 13
// fib(77); // !خیلی کند خواهد بود

…اما برای مقدارهای بزرگ n بسیار کند است. برای مثال، fib(77) ممکن است موتور را به دلیل مصرف تمام منابع پردازنده برای مدتی از کار بیاندازد.

به دلیل اینکه تابع تعداد زیادی زیرفراخوانی ایجاد می‌کند. مقدارهای یکسان دوباره و دوباره ارزیابی می‌شوند.

برای مثال، بیایید یک قسمت از محاسبات را برای fib(5) ببینیم:

...
fib(5) = fib(4) + fib(3)
fib(4) = fib(3) + fib(2)
...

اینجا می‌توانیم ببینیم که مقدار fib(3) هم برای fib(5) نیاز است و هم برای fib(4). پس fib(3) دو بار به صورت کاملا مستقل فراخوانی خواهد شد.

اینجا درخت بازگشت کامل را داریم:

می‌توانیم به وضوح ببینیم که fib(3) دو بار و fib(2) سه بار ارزیابی می‌شود. کل تعداد محاسبات نسبت به n خیلی سریع‌تر رشد می‌کند و آن را برای n=77 بسیار عظیم می‌کند.

ما می‌توانیم با به خاطر سپردن مقدارهایی که از قبل ارزیابی شده‌اند آن را بهینه کنیم: اگر یک مقدار برای مثال fib(3) یک بار حساب شد، سپس ما می‌توانیم آن را در محاسبات بعدی دوباره استفاده کنیم.

یک نوع دیگر می‌تواند این باشد که بازگشت را ول کنیم و از یک الگوریتم متفاوت بر پایه حلقه استفاده کنیم.

به جای اینکه از n به مقدارهای کمتر برویم، می‌توانیم کاری کنیم که حلقه از 1 و 2 شروع کند سپس fib(3) را به عنوان مجموع آنها دریافت کند، سپس fib(4) به عنوان مجموع دو مقدار قبلی، سپس fib(5) و همینطور بالا می‌رود تا به مقدار مورد نیاز برسد. در هر مرحله ما فقط نیاز است که دو مقدار قبلی را به حافظه بسپاریم.

اینجا مراحل الگوریتم جدید را با جزئیات داریم.

شروع:

// a = fib(1) ،b = fib(2) ،این مقدارها طبق تعریف 1 هستند
let a = 1, b = 1;

// را به عنوان مجموع آنها دریافت کن c = fib(3)
let c = a + b;

/* fib(1) ،fib(2) ،fib(3) حالا اینها را داریم
a b c
1, 1, 2
*/

حالا می‌خواهیم fib(4) = fib(2) + fib(3) را دریافت کنیم.

بیایید متغیرها را تغییر دهیم: a,b مقدارهای fib(2),fib(3) را دریافت می‌کنند و c مجموع آنها را:

a = b; // now a = fib(2)
b = c; // now b = fib(3)
c = a + b; // c = fib(4)

/* :حالا این دنباله را داریم
  a b c
1, 1, 2, 3
*/

مرحله بعد یک دنباله عددی دیگر را می‌دهد:

a = b; // now a = fib(3)
b = c; // now b = fib(4)
c = a + b; // c = fib(5)

/* :حالا دنباله اینگونه است (یک عدد بیشتر)
   a b c
1, 1, 2, 3, 5
*/

…و همینطور تا زمانی که ما مقدار مورد نیاز را دریافت کنیم ادامه می‌یابد. این حلقه از بازگشتی سریع‌تر است و هیچ محاسبات تکراری را شامل نمی‌شود.

کد کامل:

function fib(n) {
 let a = 1;
 let b = 1;
 for (let i = 3; i <= n; i++) {
  let c = a + b;
  a = b;
  b = c;
 }
 return b;
}

alert( fib(3) ); // 2
alert( fib(7) ); // 13
alert( fib(77) ); // 5527939700884757

حلقه با i=3 شروع می‌شود چون اولین و دومین مقدار دنباله در متغیرهای a=1، b=1 از قبل ذخیره شده‌اند.

این روش برنامه نویسی پویا نامیده می‌شود.

اهمیت: 5

بیایید فرض کنیم یک لیست پیوندی داریم (همانطور که در فصل بازگشت و پشته توضیح داده شد):

let list = {
 value: 1,
 next: {
  value: 2,
  next: {
   value: 3,
   next: {
    value: 4,
    next: null
   }
  }
 }
};

تابع printList(list) را بنویسید که المان‌های لیست را یکی یکی نمایش دهد.

دو نوع راه‌حل بنویسید: با استفاده از حلقه و با استفاده از بازگشت.

کدام راه بهتر است: با بازگشت یا بدون آن؟

راه‌حل بر اساس حلقه

نوع حلقه‌ای راه‌حل:

let list = {
 value: 1,
 next: {
  value: 2,
  next: {
   value: 3,
   next: {
    value: 4,
    next: null
   }
  }
 }
};

function printList(list) {
 let tmp = list;

 while (tmp) {
  alert(tmp.value);
  tmp = tmp.next;
 }

}

printList(list);

لطفا در نظر داشته باشید که ما از متغیر موقتی tmp برای پیمایش در لیست استفاده می‌کنیم. از لحاظ فنی، ما می‌توانستیم از پارامتر list به جای آن استفاده کنیم:

function printList(list) {

 while(list) {
  alert(list.value);
  list = list.next;
 }

}

…اما این کار عاقلانه نیست. در آینده ممکن است تابعی ایجاد کنیم که کار دیگری با لیست انجام می‌دهد. اگر ما list را تغییر دهیم، سپس چنین امکانی را از دست می‌دهیم.

صحبت دربارهٔ اسامی خوب برای متغیرها شد، list اینجا خودش یک لیست است. اولین المان آن. و بهتر است همان‌طور بماند. این‌طوری واضح و اتکاپذیر است.

از سویی دیگر، نقش tmp فقط یک پیمایش لیست است مانند i در حلقه for.

راه‌حل بازگشتی

نوع بازگشتی printList(list) از منطقی ساده پیروی می‌کند: برای نمایش یک لیست ما باید المان کنونی list را خروجی بگیریم سپس همین کار را برای list.next انجام دهیم:

let list = {
 value: 1,
 next: {
  value: 2,
  next: {
   value: 3,
   next: {
    value: 4,
    next: null
   }
  }
 }
};

function printList(list) {

 alert(list.value); // نمایش المان کنونی

 if (list.next) {
  printList(list.next); // انجام کار یکسان برای بقیه‌ی لیست
 }

}

printList(list);

حالا کدام بهتر است؟

از لحاظ فنی، حلقه مفیدتر است. این دو نوع یک کار را انجام می‌دهند اما حلقه منابع را برای فراخوانی‌های تودرتوی تابع مصرف نمی‌کند.

از سوی دیگر، نوع بازگشتی کوتاه‌تر است و بعضی اوقات برای فهمیدن راحت‌تر است.

اهمیت: 5

یک لیست پیوندی را از تمرین قبلی Output a single-linked list با ترتیب برعکس نمایش دهید.

دو راه‌حل بسازید: با استفاده از حلقه و با استفاده از بازگشت.

با استفاده از بازگشت

اینجا منطق بازگشتی کمی مشکل است.

ما نیاز داریم که اول بقیه لیست را نمایش دهیم و سپس لیست کنونی را نمایش دهیم:

let list = {
 value: 1,
 next: {
  value: 2,
  next: {
   value: 3,
   next: {
    value: 4,
    next: null
   }
  }
 }
};

function printReverseList(list) {

 if (list.next) {
  printReverseList(list.next);
 }

 alert(list.value);
}

printReverseList(list);

با استفاده از حلقه

روش حلقه کمی پیچیده‌تر از نمایش‌دادن به صورت مستقیم است.

هیچ راهی برای گرفتن آخرین مقدار list ما وجود ندارد. همچنین نمی‌توانیم «به عقب برگردیم».

پس کاری که می‌توانیم کنیم این است که اول با ترتیب مستقیم در المان‌های پیمایش کنیم و آنها را در یک آرایه ذخیره کنیم و سپس چیزی که ذخیره کردیم را با ترتیب برعکس نمایش دهیم:

let list = {
 value: 1,
 next: {
  value: 2,
  next: {
   value: 3,
   next: {
    value: 4,
    next: null
   }
  }
 }
};

function printReverseList(list) {
 let arr = [];
 let tmp = list;

 while (tmp) {
  arr.push(tmp.value);
  tmp = tmp.next;
 }

 for (let i = arr.length - 1; i >= 0; i--) {
  alert( arr[i] );
 }
}

printReverseList(list);

لطفا در نظر داشته باشید که راه‌حل بازگشتی کار یکسانی را انجام می‌دهد: لیست را دنبال می‌کند، المان‌ها را در زنجیره‌ای از فراخوانی‌های تودرتو ذخیره می‌کند (در پشته زمینه اجرا)، و سپس آنها را نمایش می‌دهد.

نقشه آموزش

نظرات

قبل از نظر دادن این را بخوانید…
 • اگر پیشنهادی برای بهبود ترجمه دارید - لطفا یک ایشوی گیت‌هاب یا یک پول‌ریکوئست به جای کامنت‌گذاشتن باز کنید.
 • اگر چیزی را در مقاله متوجه نمی‌شوید – به دقت توضیح دهید.
 • برای قراردادن یک خط از کد، از تگ <code> استفاده کنید، برای چندین خط – کد را درون تگ <pre> قرار دهید، برای بیش از ده خط کد – از یک جعبهٔ شنی استفاده کنید. (plnkr، jsbin، codepen…)