۶ ژوئیه ۲۰۲۳

LocalStorage, sessionStorage

اشیای ذخیره‌سازی وب localStorage و sessionStorage اجازه می‌دهند تا داده‌ها را به صورت جفت key/value در مرورگر ذخیره کنیم.

چیزی که راجع به آن ها جالب است باقی ماندن داده پس از رفرش کردن صفحه است (به واسطه sessionStorage) و حتی باز و بسته کردن مرورگر (به واسطه localStorage). خیلی زود خواهیم دید.

ما قبلا کوکی‌ها را داشتیم چرا اشیا اضافی؟

 • برخلاق کوکی‌ها اشیای ذخیره‌سازی وب با هر ریکوئست به سرور ارسال نمی‌شوند. به همین خاطر می‌توانیم خیلی بیشتر ذخیره‌سازی کنیم. بیشتر مرورگرهای مدرن حداقل ۵ مگابایت داده (یا بیشتر) را اجازه می‌دهند و تنظیماتی برای پیکربندی دارند.
 • همچنین برخلاف کوکی‌ها سرور نمی‌تواند اشیای ذخیره‌سازی را از طریق HTTP هدرها دستکاری کند. همه چیز از طریق جاوااسکریپت انجام می‌شود.
 • ذخیره‌سازی محدود به آریجین (domain/protocol/port triplet) می‌باشد. پروتکل‌های متفاوت و یا زیردامنه‌های متفاوت اشیای ذخیره‌سازی متفاوتی دارند و نمی‌توانند به یکدیگر دسترسی پیدا کنند.

هردو اشیای ذخیره‌سازی متودها و ویژگی‌های یکسانی را مهیا می‌کنند.

 • setItem(key, value) – اعمال key/value pair.
 • getItem(key) – گرفتن مقدار با key.
 • removeItem(key) – حذف key همراه با مقدار آن.
 • ()clear – حذف همه چیز.
 • key(index) – گرفتن عدد ایندکس key index.
 • length – عدد تعداد مقادیر ذخیره شده.

همانطور که می‌بینید (setItem/getItem/removeItem) مشابه یک Map collection می‌باشد اما اجازه دسترسی به آن با key(index) دارید.

اجازه بدید ببینیم چطور کار می‌کند.

localStorage demo

ویژگی‌های اصلی localStorage:

 • اشتراک گذاشته شده بین تمام تب ها و پنجره ها در آریجین یکسان (Same Origin).
 • داده ها منقضی نمی‌شوند و حتی پس از بسته شدن مرورگر و ریستارت شدن سیستم عامل باقی می‌ماند.

برای مثال اگر شما این کد را اجرا کنید

localStorage.setItem('test', 1);

و مرورگر را باز و بسته کنید و یا صفحه‌ای مشابه در یک پنجره متفاوت باز کنید، شما با خروجی زیر مواجه می‌شوید:

alert( localStorage.getItem('test') ); // 1

ما تنها باید در آریجین یکسان (Same Origin) (domain/port/protocol) باشیم. مسیر url می‌تواند متفاوت باشد.

localStorage بین تمام پنجره ها با آریجین یکسان به اشتراک گذاشته شده است به همین دلیل اگر داده‌ای را در یک پنجره set کنیم تغییر در دیگر پنجره ها قابل مشاهده است.

دسترسی شی‌مانند (Object-like access)

همچنین ما می‌توانیم از یک روش شی‌مانند ساده key ها را set و get کنیم. مانند این:

// set key
localStorage.test = 2;

// get key
alert( localStorage.test ); // 2

// remove key
delete localStorage.test;

این روش مجاز است و کار می‌کند اما به طور کلی پیشنهاد نمی‌شود چون:

 1. اگر key ساخته شده توسط کاربر باشد، می‌تواند هرچیزی مانند length یا toString یا دیگر متودهای داخلی localStorage باشد. در این مورد getItem/setItem به خوبی کار می‌کند درحالی که دسترسی شی مانند (Object-like access) به مشکل می‌خورد:

  let key = 'length';
  localStorage[key] = 5; // Error, can't assign length
 2. رویدادی (Event) به نام storage وجود دارد که هنگامی که اطلاعات را تغییر می‌دهیم رخ می‌دهد. این رویداد (event) در روش دسترسی شی‌مانند (object-like access) کار نمی‌کند. در ادامه این را مشاهده خواهیم کرد.

پیمایش keyها (Looping over keys)

همانطور که دیدیم متودها عملکردهای ‍"get/set/remove به وسیله key" را فراهم می‌کند. اما چطور تمام مقادیر ذخیره شده یا keyها را دریافت کنیم؟

متاسفانه، اشیاء ذخیره‌سازی قابل پیمایش (iterable) نیستند.

یکی از راه‌ها این است که روی آن‌ها به صورت آرایه حلقه بزنید:

for(let i=0; i<localStorage.length; i++) {
 let key = localStorage.key(i);
 alert(`${key}: ${localStorage.getItem(key)}`);
}

راه دیگر استفاده از for key in localStorage می‌باشد، همانطور که با اشیاء معمولی انجام می‌دهیم.

این روش keyها را پیمایش می‌کند و همچنین متودهای داخلی را در خروجی نمایش می‌دهد که نیازی به آن ها نداریم.

// bad try
for(let key in localStorage) {
 alert(key); // shows getItem, setItem and other built-in stuff
}

پس ما باید فیلد‌های prototype را باhasOwnProperty فیلتر کنیم. بررسی کنید:

for(let key in localStorage) {
 if (!localStorage.hasOwnProperty(key)) {
  continue; // skip keys like "setItem", "getItem" etc
 }
 alert(`${key}: ${localStorage.getItem(key)}`);
}

یا فقط keyهای “خود” را با Object.keys دریافت کنیم و سپس اگر لازم بود حلقه‌ بر روی آن اجرا کنیم.

let keys = Object.keys(localStorage);
for(let key of keys) {
 alert(`${key}: ${localStorage.getItem(key)}`);
}

دومین روش کار می‌کند چون Object.keys فقط keyهایی را بر می‌گرداند که متعلق به شی هستند و prototype را نادیده می‌گیرد.

فقط رشته‌ها (Strings only)

لطفا توجه داشته باشید هر دوی key و value باید رشته (string) باشند.

اگر نوع داده‌ای دیگری بودند مانند عدد یا شی، آن ها به طور خودکار به رشته تبدیل می‌شدند:

localStorage.user = {name: "John"};
alert(localStorage.user); // [object Object]

می‌توانیم از JSON برای ذخیره‌سازی اشیاء استفاده کنیم:

localStorage.user = JSON.stringify({name: "John"});

// sometime later
let user = JSON.parse( localStorage.user );
alert( user.name ); // John

همچنین رشته کردن (Stringify) کل شی ذخیره‌سازی امکان‌پذیر است برای مثال برای اهدافی مانند دیباگ کردن:

// added formatting options to JSON.stringify to make the object look nicer
alert( JSON.stringify(localStorage, null, 2) );

sessionStorage

شی sessionStorag خیلی کمتر از localStorage استفاده می‌شود.

ویژگی‌ها و متودها یکسان هستند اما خیلی محدودتر:

 • sessionStorage تنها درون تب مرورگر فعلی وجود دارد.
  • تب‌های دیگر با صفحه یکسان storage متفاوتی خواهند داشت.
  • اما بین iframes در تب‌های مشترک به اشتراک گذاشته شده است (تصور کنید از آریجین مشترک می‌آیند)
 • داده حتی با رفرش کردن صفحه باقی می‌ماند اما باز و بسته کردن تب، داده را از بین می‌برد.

بذارید در عمل نگاه کنیم.

کد زیر را اجرا کنید

sessionStorage.setItem('test', 1);

سپس صفحه را رفرش کنید. اکنون همچنان می‌توانید داده را دریافت کنید:

alert( sessionStorage.getItem('test') ); // after refresh: 1

اما اگر همین صفحه را در تب دیگر باز کنید و مجدد تلاش کنید، کد بالا null را بر می‌گرداند. معنی‌اش این است: چیزی پیدا نشد.

sessionStorage تنها محدود به آریجین نمی‌باشد و به تب مرورگر هم محدود می‌شود. sessionStorage به همین دلیل کم استفاده می‌شود.

Storage event

وقتی داده در localStorage یا sessionStorage آپدیت می‌شود رویداد storage با ویژگی‌های زیر رخ می‌هد:

 • key – کلید keyی که عوض شده است (null اگر ()clear. صدا زده شده باشد).
 • oldValue – مقدار قبلی (null اگر key به تازگی اضافه شده باشد).
 • newValue – مقدار جدید (null اگر key حذف شده باشد).
 • url – آدرس (url) داکیومنت در جایی که آپدیت رخ داده.
 • storageArea – یکی از اشیاء localStorage یا sessionStorage که در آن آپدیت رخ داده.

نکته مهم این است: رویداد بر روی تمام اشیاء window که در آن فضای ذخیره‌سازی در دسترس است، فعال می‌شود، به جز شیئی که باعث آن شده است.

بیایید بیشتر تشریح کنیمش.

تصور کنید دو پنجره با سایت یکسان دارید. localStorage بین آن ها به اشتراک گذاشته شده است.

شاید بخواهید برای امتحان کردن کد زیر این صفحه را در دو پنجره مرورگر باز کنید.

اگر دو پنجره درحال گوش دادن به window.onstorage باشند هرکدام به آپدیتی که در پنجره دیگر رخ می‌دهد واکنش نشان می‌دهند.

// triggers on updates made to the same storage from other documents
window.onstorage = event => { // can also use window.addEventListener('storage', event => {
 if (event.key != 'now') return;
 alert(event.key + ':' + event.newValue + " at " + event.url);
};

localStorage.setItem('now', Date.now());

توجه داشته باشید رویداد شامل event.url هم می باشد --url داکیومنتی که داده در آن آپدیت شده است

همچنین event.storageArea شامل شی storage می‌باشد – رویداد برای sessionStorage و localStorage یکسان می‌باشد پس event.storageArea اشاره می‌کند به آن مورد که تغییر کرده است. ممکن هست حتی بخواهیم چیزی را در جواب به تغییر آن پاسخ دهیم.

این اجازه می‌دهد پنجره‌های متفاوت از آریجین مشترک بتوانند پیام رد و بدل کنند

مرورگرهای مدرن همچنین Broadcast channel API را پشتیبانی می‌کنند. API مخصوص برای آریجین مشترک (same-origin) ارتباط درون پنجره‌ای، ویژگی‌های کامل‌تری دارد اما کمتر پشتیبانی می‌شود. Libraryهایی وجود دارد که API را مبتنی بر polyfill localStorage می‌کند تا در همه‌جا قابل دسترسی باشد.

جمع‌بندی

اشیای ذخیره‌سازی وب localStorage و sessionStorage اجازه می‌دهند تا داده‌ها را به صورت جفت key/value در مرورگر ذخیره کنیم.

 • هردوی key و value باید رشته باشند.
 • محدودیت 5mb+ می‌باشد، به مرورگر بستگی دارد.
 • آنها منقضی نمی‌شوند.
 • داده ها محدود به آریجین می‌باشند (domain/port/protocol).
localStorage sessionStorage
بین تمام تب ها و پنجره‌های آریجین یکسان اشتراک گذاشته شده است در تب مرورگر شامل iframes از آریجین یکسان قابل مشاهده است
با باز و بسته شدن مرورگر باقی می‌ماند با رفرش شدن باقی می‌ماند اما نه با بستن تب

API:

 • setItem(key, value) – اعمال key/value pair.
 • getItem(key) – گرفتن مقدار با key.
 • removeItem(key) – حذف key همراه با مقدار آن.
 • ()clear – حذف همه چیز.
 • key(index) – گرفتن عدد ایندکس key index.
 • length – عدد تعداد مقادیر ذخیره شده.
 • از Object.keys برای گرفتن تمام keyها استفاده کنید.
 • ما به keyها به واسطه object properties دسترسی پیدا می‌کنیم، در این مورد رویدادstorage رخ نمی‌دهد

Storage event:

 • با صدا زدن setItem, removeItem, clear رخ می‌دهد.
 • شامل تمام داده مربوط به operation (key/oldValue/newValue) داکیومنت url و storageArea شی ذخیره‌سازی می‌باشد
 • در تمام شی های window که به storage دسترسی دارند به جز آن که ایجادش کرده است رخ می‌دهد (درون تب برای sessionStorage گلوبالی برای localStorage)

تمارین

یک فیلد textarea بسازید که پس از هر تغییر به طور خودکار ذخیره شود.

پس اگر کاربر تصادفا صفحه را ببندد و آن را مجدد باز کند می‌تواند ورودی ناتمامش را مشاهده کند.

مانند این:

باز کردن یک sandbox برای تمرین.

نقشه آموزش

نظرات

قبل از نظر دادن این را بخوانید…
 • اگر پیشنهادی برای بهبود ترجمه دارید - لطفا یک ایشوی گیت‌هاب یا یک پول‌ریکوئست به جای کامنت‌گذاشتن باز کنید.
 • اگر چیزی را در مقاله متوجه نمی‌شوید – به دقت توضیح دهید.
 • برای قراردادن یک خط از کد، از تگ <code> استفاده کنید، برای چندین خط – کد را درون تگ <pre> قرار دهید، برای بیش از ده خط کد – از یک جعبهٔ شنی استفاده کنید. (plnkr، jsbin، codepen…)