بازگشت به درس

دکمه بالا و پایین

اهمیت: 5

یک دکمه “به بالا” برای کمک به اسکرول کردن صفحه بسازید

باید مانند این کار کند:

  • هنگامی که کاربر به انتهای صفحه نرسیده است مخفی باشد.
  • وقتی صفحه بیشتر از ارتفاع window اسکرول شد علامت فلش “به بالا” در گوشه چپ بالا ظاهر شود. اگر به عقب اسکرول شد آن ناپدید شود.
  • وقتی که بر روی دکمه کلیک شد صفحه به بالا اسکرول شود.

مثل این (گوشه چپ بالا، اسکرول کنید تا ببینید)

باز کردن یک sandbox برای تمرین.