بازگشت به درس
این محتوا تنها در این زبان‌ها موجود است: عربي, English, Español, Français, Indonesia, Italiano, 日本語, 한국어, Русский, Українська, 简体中文. لطفاً به ما

The solution has two parts.

  1. Wrap every tree node title into <span>. Then we can CSS-style them on :hover and handle clicks exactly on text, because <span> width is exactly the text width (unlike without it).
  2. Set a handler to the tree root node and handle clicks on that <span> titles.

باز کردن راه‌حل درون sandbox.