بازگشت به درس

لیست قابل انتخاب

اهمیت: 5

یک لیست بسازید که عناصر آن قابل انتخاب باشند، مانند اپلیکیشن‌های مدیریت فایل.

  • کلیک روی عنصر لیست فقط آن عنصر را انتخاب می‌کند. (کلاس .selected را اضافه کند)، بقیه عناصر باید لغو انتخاب شوند.
  • اگر که کلیک همراه با Ctrl (Cmd برای مک) باشد، پس عمل انتخاب یا لغو انتخاب فقط برای آن عنصر عمل کند، درحالی که بقیه عنصرها تغییری نکنند.

دمو:

پی‌نوشت: برای این تکلیف می‌توانیم در نظر بگیریم که آیتم‌های داخل لیست فقط متن هستند، و نه تگ‌های تو در تو.

پی‌نوشت: از رفتار پیش‌فرض مرورگر که باعث انتخاب متن هنگام کلیک کردن می‌شود جلوگیری کنید.

باز کردن یک sandbox برای تمرین.