بازگشت به درس

صفحه بی‌پایان

اهمیت: 5

یک صفحه بی پایان ایجاد کنید. وقتی یک بیننده به انتهای آن اسکرول می‌کند صفحه به طور خودکار تاریخ فعلی را به طور متنی اضافه می‌کند (پس اینطوری کاربر می‌تواند بیشتر اسکرول کند)

مثل این:

لطفا به دو ویژگی مهم اسکرول توجه داشته باشید:

 1. اسکرول “قابل ارتجاع” است. ما می‌توانیم کمی فرانتر از شروع یا پایان داکیومنت، در برخی از مرورگر‌ها و دستگاه‌ها اسکرول کنیم (فضای خالی زیر نشان داده شده است و سپس داکیومنت به طور خودکار به حالت عادی بر می‌گردد.).

 2. اسکرول دقیق نیست… هنگامی که به انتهای صفحه اسکرول می‌کنیم ممکن است در حقیقت از document bottom بین 0 تا 50 پیکسل فاصله داشته باشیم.

پس “اسکرول کردن به انتها” باید به این معنا باشد که بیننده بیش از 100 پیکسل به پایان داکیومنت فاصله ندارد…

در واقعیت ممکن است بخواهیم “پیام‌های بیشتر” یا “کالاهای بیشتر” را نمایش دهیم.

باز کردن یک sandbox برای تمرین.

هسته راه‌حل تابعی است که تاریخ های بیشتر را هنگامی که در انتهای صفحه هستیم به صفحه اضافه می‌کند (یا در واقعیت بارگذاری اجناس بیشتر).

ما می‌توانیم بلافاصله آن را فراخوانی کنیم و به عنوان هندلر window.onscroll اضافه‌اش کنیم.

مهم‌ترین سوال این است که: “چگونه تشخیص دهیم که صفحه به پایین اسکرول شده است؟”

بیایید از مختصات مربوط به window استفاده کنیم.

داکیومنت در تگ <html> نمایش داده می‌شود که آن document.documentElement است.

ما می‌توانیم مختصات مروبط به window کل داکیومنت را به صورت ()document.documentElement.getBoundingClientRect دریافت کنیم. ویژگی bottom، مختصات مربوط به window document bottom خواهد بود.

برای مثال اگر ارتفاع کل داکیومنت 2000px HTML است سپس:

// when we're on the top of the page
// window-relative top = 0
document.documentElement.getBoundingClientRect().top = 0

// window-relative bottom = 2000
// the document is long, so that is probably far beyond the window bottom
document.documentElement.getBoundingClientRect().bottom = 2000

اگر ما 500px به پایین اسکرول کنیم سپس:

// document top is above the window 500px
document.documentElement.getBoundingClientRect().top = -500
// document bottom is 500px closer
document.documentElement.getBoundingClientRect().bottom = 1500

هنگامی که ما تا انتها اسکرول می‌کنیم فرض می‌کنیم ارتفاع 600px window است:

// document top is above the window 1400px
document.documentElement.getBoundingClientRect().top = -1400
// document bottom is below the window 600px
document.documentElement.getBoundingClientRect().bottom = 600

لطفا توجه داشته باشید که bottom نمی‌تواند 0 باشد چون هیچوقت به بالای window نمی‌رسد. پایین‌ترین حد مختصات bottom ارتفاع window است (ما فرض کردیم 600 است)، ما نمی‌توانیم دیگر بیشتر اسکرول کنیم.

ما می‌توانیم ارتفاع window را به صورت document.documentElement.clientHeight به دست آوریم.

برای تمرین‌مان، ما باید بدانیم تا پایین داکیومنت چه زمانی بیشتر از 100px فاصله دارد (آن: 600px-700px است اگر ارتفاع 600 باشد)

پس این تابع است:

function populate() {
 while(true) {
  // document bottom
  let windowRelativeBottom = document.documentElement.getBoundingClientRect().bottom;

  // if the user hasn't scrolled far enough (>100px to the end)
  if (windowRelativeBottom > document.documentElement.clientHeight + 100) break;

  // let's add more data
  document.body.insertAdjacentHTML("beforeend", `<p>Date: ${new Date()}</p>`);
 }
}

باز کردن راه‌حل درون sandbox.