بازگشت به درس

رفتار یک تولتیپ پیشرفته

اهمیت: 5

کد جاوا اسکریپیتی بنویسید که یک تولتیپ را با استفاده از صفت data-tooltip بالای عنصر نمایش دهد. مقدار این صفت باید متن تولتیپ باشد.

این تکلیف شبیه تکلیف Tooltip behavior است، اما عناصری که توضیح اضافه دارند، می‌توانند تو در تو باشند. به این صورت که داخلی‌ترین تولتیپ باید نمایش داده شود.

فقط یک تولتیپ می‌تواند در لحظه باید نمایان باشد.

برای مثال:

<div data-tooltip="اینجا – نمای داخلی خانه است" id="house">
  <div data-tooltip="اینجا – سقف است" id="roof"></div>
  ...
  <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87_%D8%AE%D9%88%DA%A9_%D9%81%D8%B3%D9%82%D9%84%DB%8C" data-tooltip="ادامه را بخوانید">اشاره‌گر را روی من بیار</a>
</div>

نتیجه داخل iframe:

باز کردن یک sandbox برای تمرین.