۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳

جستجو: *getElement و *querySelector

وقتی elementها به یکدیگر نزدیک هستند، استفاده از ویژگی‌های DOM navigation عالی است. اما اگر elementها نزدیک هم نباشند چه؟ چگونه باید به یک element دلخواه دسترسی داشته باشیم؟

روش‌های جستجوی دیگری برای آن وجود دارد.

id یا تنها document.getElementById

اگر یک element، دارای attribute (ویژگی) id باشد، می‌توانیم با استفاده از methodای به نام document.getElementById(id) به آن دسترسی داشته باشیم. اهمیتی ندارد که آن element کجا است.

برای مثال:

<div id="elem">
 <div id="elem-content">Element</div>
</div>

<script>
 // element دسترسی به
 let elem = document.getElementById('elem');

 // پس‌زمینه‌ی آن را قرمز می‌‌کنیم
 elem.style.background = 'red';
</script>

همچنین، متغیری global وجود دارد که با id نام‌گذاری شده‌ است و به element ارجاع می‌دهد:

<div id="elem">
 <div id="elem-content">Element</div>
</div>

<script>
 // است elem به نام id با DOM-element ارجاعی به elem
 elem.style.background = 'red';

 // درون خود یک خط تیره (-) دارد، پس نمی‌تواند نام یک متغیر باشد elem-content
 // اما می‌توانیم با استفاده از براکت ([]) به آن دسترسی داشته باشیم: window['elem-content']
</script>

….مگر اینکه یک متغیر جاوا اسکریپت را با همین نام تعریف کنیم. در این صورت آن اولویت دارد:‌

<div id="elem"></div>

<script>
 let elem = 5; // <div id="elem"> پنج است، نه ارجاعی به elem الان مقدار

 alert(elem); // 5
</script>
.ها استفاده نکنیدelement برای دسترسی به global لطفا از متغیرهای

.توضیح داده شده است اما به طور معمول برای سازگاری پشتیبانی می‌شود in the specification این رفتار در

.دسترسی ندارد، مشخص نیست که متغیر از کجا می‌آید HTML را می‌خواند و به JS نوشته شده‌اند مناسب است اما به طور کلی ایده‌ی خوبی نیست و ممکن است تعارض‌هایی در نام‌گذاری به وجود آورد و همچنین وقتی کسی کد HTML در inline های ساده‌ای که به صورتscript به ما کمک کند. این کار برای DOM و JS هایnamespace مرورگر تلاش می‌کند که با ترکیب

.ارجاع دهیم element استفاده می‌کنیم تا به طور مستقیم به یک id از کجا آمده است ما برای کوتاهی و اختصار از elemnt اینجا در این آموزش وقتی مشخص است که

ترجیح داده می‌شودdocument.getElementById` در زندگی واقعی

باید منحصر به فرد باشد id

فقط یک element با id داده شده می‌تواند در document وجود داشته باشد.

اگر چند element با یک id مشخص داشته باشیم، رفتار methodای که از آن استفاده می‌کند می‌تواند غیرقابل پیش‌بینی باشد. برای مثال document.getElementById ممکن است هر یک از آن elementها را به صورت تصادفی برگرداند. پس لطفا به این قانون توجه داشته باشید و id را منحصر به فرد نگه دارید.

فقط document.getElementById, نه anyElem.getElementById

.داده شده می‌گردد id به دنبال document صدا بزنیم. آن در تمام document را روی اشیای getElementById‍‍ ما تنها می‌توانیم

querySelectorAll

با اختلاف، جامع‌ترین روش elem.querySelectorAll(css) بود که تمام elementهای درون elem که با css selector داده شده تطابق دارند را انتخاب می‌کند.

اینحا به دنبال تمام <li>هایی هستیم که آخرین فرزند هستند:

<ul>
 <li>The</li>
 <li>test</li>
</ul>
<ul>
 <li>has</li>
 <li>passed</li>
</ul>
<script>
 let elements = document.querySelectorAll('ul > li:last-child');

 for (let elem of elements) {
  alert(elem.innerHTML); // "test", "passed"
 }
</script>

این method واقعا قدرتمند است، چون هر css selectorای می‌تواند استفاده شود.

pseudo-classها نیز می‌توانند استفاده شوند

(تا درونی‌ترین آن‌ها <html> به ترتیب تو در تو: از بیرونی‌ترین) مجموعه‌ای از عناصری که نشانگر الان روی آن‌ها است را برمی‌گرداند. document.querySelectorAll(':hover')نیز پشتیبانی می‌شود. برای مثال :active و :hover هایی مثل Pseudo-class از

querySelector

فراخوانی elem.querySelector(css) اولین element را برای css selector داده شده برمی‌گرداند.

به عبارت دیگر، نتیجه با elem.querySelectorAll(css)[0] یکسان است اما دومی به دنبال تمام elementها است و یکی را انتخاب می‌کند در حالی که elem.querySelector فقط به دنبال یکی است. پس هم سریع‌تر است و هم برای نوشتن کوتاه‌تر است.

matches

روش‌های قبلی در DOM جستجو می‌کردند.

عبارت elem.matches(css) در جستجوی چیزی نیست، فقط چک می‌کند که element با CSS-selector داده شده مطابقت دارد یا نه و true یا false برمی‌گرداند.

این روش زمانی به کار می‌آید که می‌خواهیم روی elementهایی (مثل آرایه یا همچین چیزی) iterate کنیم و آن‌هایی که مطلوب هستند را فیلتر کنیم.

برای مثال:

<a href="http://example.com/file.zip">...</a>
<a href="http://ya.ru">...</a>

<script>
 // باشد document.body.children می‌تواند هر مجموعه‌ای به جای
 for (let elem of document.body.children) {
  if (elem.matches('a[href$="zip"]')) {
   alert("این آرشیو ارجاع می‌دهد به : " + elem.href );
  }
 }
</script>

closest

والدهای یک element عبارت‌اند از: پدر، پدر پدر، پدر آن و … . این والدها با یکدیگر زنجیره‌ای از والدها را از یک element به سمت بالا تشکیل می‌دهند.

متد elem.closest(css) به دنبال نزدیک‌ترین والدی است که با CSS-selector تطابق دارد. خود elem هم شامل این جستجو می‌شود.

به عبارت دیگر متد closest از element به سمت بالا می‌رود و هر یک از والدها را چک می‌کند. اگر با selector مطابقت داشته باشد، جستجو متوقف می‌شود و آن والد برگردانده می‌شود.

برای مثال:

<h1>Contents</h1>

<div class="contents">
 <ul class="book">
  <li class="chapter">بخش 1</li>
  <li class="chapter">بخش 2</li>
 </ul>
</div>

<script>
 let chapter = document.querySelector('.chapter'); // LI

 alert(chapter.closest('.book')); // UL
 alert(chapter.closest('.contents')); // DIV

 alert(chapter.closest('h1')); // null (یک والد نیست h1 چون)
</script>

getElementsBy*

همچنین روش‌های دیگری برای جستجو برای یک node با tag، class و … وجود دارد.

امروزه آن‌ها کمتر استفاده می‌شوند چون querySelector قدرتمندتر است و برای نوشتن سریع‌تر است.

پس اینجا ما بیشتر آن‌ها را برای کامل بودن پوشش می‌دهیم اما هنوز می‌توانید آن‌ها را در scriptهای قدیمی پیدا کنید.

 • عبارت elem.getElementsByTagName(tag) به دنبال elementهایی با tag داده شده است و مجموعه‌ی آن‌ها را برمی‌گرداند. پارامتر tag همچنین می‌تواند یک ستاره باشد "*" به معنای تمام tag ها.
 • عبارت elem.getElementsByClassName(className) تمام elementهایی که کلاس CSS داده شده را دارند برمی‌گرداند.
 • عبارت document.getElementsByName(name)تمام elementهایی که name به عنوان attribute به آن‌ها داده شده است را برمی‌گرداند و بسیار کم استفاده می‌شود.

برای مثال:‌

//تمام div های درون document را می‌گیرد.
let divs = document.getElementsByTagName('div');

بیایید تمام tagهای input درون این table را پیدا کنیم:‌

<table id="table">
 <tr>
  <td>سن شما:</td>

  <td>
   <label>
    <input type="radio" name="age" value="young" checked> کمتر از 18
   </label>
   <label>
    <input type="radio" name="age" value="mature"> از 18 تا 50
   </label>
   <label>
    <input type="radio" name="age" value="senior"> بیشتر از 60
   </label>
  </td>
 </tr>
</table>

<script>
 let inputs = table.getElementsByTagName('input');

 for (let input of inputs) {
  alert( input.value + ': ' + input.checked );
 }
</script>
را فراموش نکنید. "s" عبارت

برنامه‌نویس‌های تازه‌‌کار گاهی اوقات حرف ‍‍"s" را فراموش می‌کنند. یعنی، آن‌ها سعی می‌کنند به جای getElementsByTagName عبارت getElementByTagName را فراخوانی کنند.

حرف "s" در getElementById وجود ندارد زیرا یک element تک را برمی‌گرداند. اما getElementsByTagName مجموعه‌ای از عناصر را برمی‌گرداند،‌ پس یک "s" در آن هست.

element یک مجموعه را برمی‌گرداند، نه یک

یک اشتباه رایج دیگر تازه‌کارانه این است که بنویسیم:

// کار نمی‌کند
document.getElementsByTagName('input').value = 5;

این کار نمی‌کند،‌چون یک مجموعه از ورودی‌ها را می‌گیرد و مقدار را به جای element درون آن، به آن انتساب می‌دهد.

ما باید یا روی آن مجموعه iterate کنیم یا یک element را با عنصر آن بگیریم و بعد به آن انتساب دهیم. مثل این:‌

// باید کار کند (اگر یک ورودی وجود داشته باشد)
document.getElementsByTagName('input')[0].value = 5;

.article هایelement جستجو برای

<form name="my-form">
 <div class="article">مقاله</div>
 <div class="long article">مقاله طولانی</div>
</form>

<script>
 // name پیدا کردن با استفاده از ویژگی
 let form = document.getElementsByName('my-form')[0];

 // form داخل class پیدا کردن با استفاده از
 let articles = form.getElementsByClassName('article');
 alert(articles.length); // 2, پیدا شد article با کلاس element 2
</script>

مجموعه‌های زنده

.می‌شوند update را منعکس می‌کنند و وقتی تغییر می‌کند، به صورت خودکار document یک مجموعه‌ی زنده برمی‌گردانند. چنین مجموعه‌هایی همیشه وضعیت فعلی "getElementsBy*" تمام متدهای

.داریم script در مثال زیر دو

.ایجاد می‌کند در حال حاضر طول آن 1 است <div> اولی ارجاعی به مجموعه‌ی
دیگر را ببیند پس طول آن 2 است <div> زمانی اجرا می‌شود که مرورگر یک script دومین

<div>div اول</div>

<script>
 let divs = document.getElementsByTagName('div');
 alert(divs.length); // 1
</script>

<div>div دوم</div>

<script>
 alert(divs.length); // 2
</script>

.ها استelement را برمی‌گرداند که شبیه یک آرایه‌ی ثابت static یک مجموعه‌ی querySelectorAll ،متقابلا

.خروجی 1 را می‌دهند script اگر به جایش از آن استفاده کنیم، هر دو

<div>اول div</div>

<script>
 let divs = document.querySelectorAll('div');
 alert(divs.length); // 1
</script>

<div>Second div</div>

<script>
 alert(divs.length); // 1
</script>

.افزایش نیافته است static مجموعه‌ی ،document جدید در div حالا می‌توانیم تفاوت را به راحتی ببینیم. بعد از ایجاد شدن یک

خلاصه

.وجود دارد DOM ها در node شش روش اصلی برای جستجو در

روش جستجو بر اساس ... فراخوانی شود؟ element می‌تواند روی زنده؟
querySelector CSS-selector -
querySelectorAll CSS-selector -
getElementById id - -
getElementsByName name -
getElementsByTagName tag or '*'
getElementsByClassName class

.های قدیمی یافت شود script هم گاهی به صورت پراکنده می‌تواند مفید باشد یا در getElement(s)By شده است، اما querySelectorAll و querySelector با اختلاف بیشترین استفاده از

علاوه بر آن:

.تطابق دارد یا نه CSS-selector با elem برای این استفاده می‌شود که چک کنیم elem.matches(css) از عبارت - .هم چک می‌شود elem داده شده تطابق دارند. خود CSS-selector برای جستجوی نزدیک‌ترین والدهایی است که با elem.closest(css) عبارت -

و بیایید اینجا یک روش دیگر برای بررسی رابطه والد و فرزند را چک کنیم،‌چون بعضی وقت‌ها مفید است: .را برمی‌گرداند true مقدار elemA.contains(elemB) باشد، عبارت elemA==elemB یا وقتی که (elemA از فرزندان) باشد elemA داخل elemB اگر -

تمارین

اهمیت: 4

اینجا document مربوط به table و form را می‌بینیم.

چگونه موارد زیر را پیدا کنیم؟

 1. جدول با شناسه‌ی id="age-table".
 2. تمام label های درون آن table (باید سه تا باشند)
 3. اولین td درون آن table (با کلمه‌ی “Age”)
 4. form با name="search"
 5. اولین input در آن فرم
 6. آخرین input در آن فرم

صفحه‌ی table.html را در یک پنجره‌ی جدا باز کنید و از ابزارهای مرورگر برای آن استفاده کنید.

راه‌های زیادی برای آن وجود دارد.

اینجا برخی از آن‌ها را می‌بینیم:

// 1. جدول یا `id="age-table"`
let table = document.getElementById('age-table')

// 2. تمام عناصر label داخل آن جدول
table.getElementsByTagName('label')
// یا
document.querySelectorAll('#age-table label')

// 3. اولین td داخل آن جدول (با کلمه‌ی "Age")
table.rows[0].cells[0]
// یا
table.getElementsByTagName('td')[0]
// یا
table.querySelector('td')

// 4. form با نام "search"
// با فرض اینکه فقط یک element با نام "search" در document است.
let form = document.getElementsByName('search')[0]
// یا به طور خاص،‌form.
document.querySelector('form[name="search"]')

// 5. اولین input درون form
form.getElementsByTagName('input')[0]
// یا
form.querySelector('input')

// 6. آخرین input در آن فرم
let inputs = form.querySelectorAll('input') // تمام inputها را پیدا می‌کند.
inputs[inputs.length-1] // آخری را می‌گیرد
نقشه آموزش

نظرات

قبل از نظر دادن این را بخوانید…
 • اگر پیشنهادی برای بهبود ترجمه دارید - لطفا یک ایشوی گیت‌هاب یا یک پول‌ریکوئست به جای کامنت‌گذاشتن باز کنید.
 • اگر چیزی را در مقاله متوجه نمی‌شوید – به دقت توضیح دهید.
 • برای قراردادن یک خط از کد، از تگ <code> استفاده کنید، برای چندین خط – کد را درون تگ <pre> قرار دهید، برای بیش از ده خط کد – از یک جعبهٔ شنی استفاده کنید. (plnkr، jsbin، codepen…)