۵ مه ۲۰۲۱

BigInt

به تازگی اضافه شده است
این قسمت به تازگی به زبان اضافه شده است. شما می‌توانید وضعیت پشتیبانی فعلی را در https://caniuse.com/#feat=bigint ببینید.

BigInt یک نوع داده عددی خاص است که پشتیبانی برای تعریف اعداد صحیح با طول دلخواه را فراهم می کند.

یک bigint را می توان با اضافه کردن حرف n به انتهای یک عدد صحیح و یا با فراخوانی تابع BigInt که bigint ها را از اعداد، رشته ها و غیره بوجود می آورد، ساخت.

const bigint = 1234567890123456789012345678901234567890n;

const sameBigint = BigInt("1234567890123456789012345678901234567890");

const bigintFromNumber = BigInt(10); // با 10n یکسان است

عملگرهای ریاضی

یک BigInt را می توان عمدتا به صورت یک عدد عادی استفاده کرد، برای مثال:

alert(1n + 2n); // 3

alert(5n / 2n); // 2

در نظر داشته باشید: عملیات تقسیم 5/2 نتیجه را بدون قسمت اعشار و رند شده به سمت صفر، باز می گرداند. همه ی عملیات بر روی bigint ها، مقداری را از نوع bigint باز می گردانند.

اعداد نوع bigint را نمی توان با اعداد معمولی مخلوط کرد:

alert(1n + 2); // Error: Cannot mix BigInt and other types

در صورت نیاز می بایست آن ها را به صورت زیر، توسط BigInt() یا Number() تبدیل کرد:

let bigint = 1n;
let number = 2;

// تبدیل نوع number به bigint
alert(bigint + BigInt(number)); // 3

// تبدیل نوع bigint به number
alert(Number(bigint) + number); // 3

عملیات تبدیل به صورت ساکت عمل می کنند، و خطایی باز نمی گردانند، اما اگر مقدار bigint بسیار بزرگ باشد و در نوع عدد (number) نگنجد، ارقام اضافی آن از بین خواهد رفت، پس در این نوع تبدیل همیشه مراقب باشید.

جمع یکانی بر روی bigint ها پشتیبانی نمی شود

عملگر جمع یکانی +value راهی شناخته شده برای تبدیل یک value به نوع داده عددی (number) است.

برای جلوگیری از درهم شدن، این عملگر روی bigint ها پشتیبانی نمی شود.

let bigint = 1n;

alert( +bigint ); // خطا

پس باید از Number() برای تبدیل یک bigint به نوع عددی استفاده کنیم.

عملگرهای مقایسه ای

عملگرهای مقایسه نظیر < و > بدون مشکل بر روی bigint ها و اعداد (number) کار می کنند:

alert( 2n > 1n ); // true

alert( 2n > 1 ); // true

البته در نظر داشته باشید که با توجه به متفاوت بودن نوع داده ای bigint و number، با عملگر == می توان آن ها را مقایسه کرد، اما با عملگر === خیر.

alert( 1 == 1n ); // true

alert( 1 === 1n ); // false

عملیات منطقی

داخل ساختارهای شرطی if یا سایر عملیات منطقی، bigint ها همچون اعداد معمولی رفتار می کنند.

برای مثال، مقدار bigint برابر با 0n، در ساختارهای شرطی، ناصحیح (false) است و سایر مقادیر، صحیح (true) هستند.

if (0n) {
  // هیچ وقت اجرا نمی شود.
}

عملگرهای منطقی نظیر || و && روی bigint ها، مشابه نوع عددی (number) عمل می کنند:

alert( 1n || 2 ); // 1 (1n، true در نظر گرفته می شود)

alert( 0n || 2 ); // 2 (0n، false در نظر گرفته می شود)

پالیفیل ها

پالیفیل کردن bigint ها مقداری متفاوت است، به این علت که بسیاری از عملگرهای جاوا اسکریپت، مثل +، - و بسیاری دیگر، واکنش های مختلفی را را با bigint ها نسبت به اعداد معمولی دارند.

برای مثال، تقسیم bigint ها، همیشه یک مقدار bigint باز می گرداند، که در صورت لزوم، گرد می شود.

برای تقلید چنین رفتاری، یک پالیفیل باید کد را بررسی کرده، و تمامی عملگرهای این چنین را با توابعش جایگزین کند. اما انجام چنین کاری سنگین است و به مقدار زیادی کارایی را کاهش می دهد.

به همین خاطر، پالیفیل شناخته شده خوبی برای این کار وجود ندارد.

با این حال، روش دیگری توسط توسعه دهندگان کتابخانه JSBI پیشنهاد شده است.

این کتابخانه، اعداد بزرگ را به روش های خود پیاده سازی می کند. می توانیم از آنها به جای bigint های بومی جاوا اسکریپت استفاده کنیم:

عملیات بومی BigInt JSBI
ساختن از روی عدد a = BigInt(789) a = JSBI.BigInt(789)
افزودن c = a + b c = JSBI.add(a, b)
تفریق c = a - b c = JSBI.subtract(a, b)

و سپس می توان از پالیفیل (پلاگین Babel) برای تبدیل فراخوانی های JSBI به bigint های بومی استفاده کرد تا مرورگرها از آن پشتیبانی کنند.

به بیانی دیگر، این رویکرد پیشنهاد می کند که به جای استفاده از bigint های بومی جاوا اسکریپت، کدهای مربوطه را در JSBI بنویسیم. اما JSBI با اعداد، همانند bigint ها به صورت داخلی کار می کند، و مطابق مشخصات تعیین شده، آن ها را به گونه ای تقلید می کند که کد، آماده استفاده bigint (bigint-ready) باشد.

ما می توانیم کد JSBI را همان گونه که هست، چه برای موتور(engine) هایی که bigint ها را پشتیبانی می کنند، و چه برای آن هایی که پشتیبانی نمی کنند، استفاده کنیم. پالیفیل، فراخوانی های مربوطه را به bigint های بومی تبدیل می کند.

منابع

نقشه آموزش

نظرات

قبل از نظر دادن این را بخوانید…
  • اگر پیشنهادی برای بهبود ترجمه دارید - لطفا یک ایشوی گیت‌هاب یا یک پول‌ریکوئست به جای کامنت‌گذاشتن باز کنید.
  • اگر چیزی را در مقاله متوجه نمی‌شوید – به دقت توضیح دهید.
  • برای قراردادن یک خط از کد، از تگ <code> استفاده کنید، برای چندین خط – کد را درون تگ <pre> قرار دهید، برای بیش از ده خط کد – از یک جعبهٔ شنی استفاده کنید. (plnkr، jsbin، codepen…)