بازگشت به درس

کاراکتر اول را بزرگ کنید

اهمیت: 5

یک تابع ucFirst(str) بنویسید که رشته str را با حرف اول بزرگ شده برمی‌گرداند، برای مثال:

ucFirst("john") == "John";

باز کردن یک sandbox همراه با تست‌ها.

ما نمی‌توانیم حرف اول را «جایگزین» کنیم، چون رشته‌ها در جاوااسکریپت غیر قابل تغییر هستند.

اما می‌توانیم یک رشته جدید را بر اساس رشته موجود با کاراکتر اول بزرگ شده بسازیم:

let newStr = str[0].toUpperCase() + str.slice(1);

البته یک مشکل کوچک وجود دارد. اگر str خالی باشد، پس str[0] برابر با undefined است و undefined متد toUpperCase() را ندارد، پس ما ارور خواهیم داشت.

آسان‌ترین روش اضافه کردن یک تست برای یک رشته خالی است، مانند:

function ucFirst(str) {
  if (!str) return str;

  return str[0].toUpperCase() + str.slice(1);
}

alert( ucFirst("john") ); // John

باز کردن راه‌حل همراه با تست‌ها درون یک sandbox.