بازگشت به درس
این محتوا تنها در این زبان‌ها موجود است: English, Español, Français, Italiano, 日本語, Русский, Українська, 简体中文. لطفاً به ما

The algorithm:

  1. Make img for every source.
  2. Add onload/onerror for every image.
  3. Increase the counter when either onload or onerror triggers.
  4. When the counter value equals to the sources count – we’re done: callback().

باز کردن راه‌حل درون sandbox.