بازگشت به درس

انتصاب نام صحیح

اهمیت: 3
  1. متغیری با نام سیاره‌مان تعریف کنید. چطور نامی مناسب برای آن انتخاب می‌کنید؟
  2. متغیری برای ذخیره نام کاربر کنونی در وب‌سایت تعریف کنید. چطور نامی مناسب برای آن انتخاب می‌کنید؟

متغیر برای سیاره ما

ساده است:

let ourPlanetName = "زمین";

توجه داشته باشید، ما می‌توانستیم از اسم کوتاه‌تر planet استفاده کنیم، اما ممکن بود واضح نباشد که به کدام سیاره اشاره می‌کند. اینکه بیشتر کلامی باشد خوب است. حداقل تا وقتی که متغیر خیلی طولانی نباشد.

اسم بازدیدکننده کنونی

let currentUserName = "John";

دوباره، ما می‌توانستیم آن را به userName کوتاه کنیم اگر می‌دانستیم که قطعا کاربر، کاربر کنونی است.

ویرایشگرهای مدرن و خاصیت autocomplete نوشتن اسم متغیرهای طولانی را راحت می‌کنند. در اسم آنها صرفه جویی نکنید. یک اسم تشکیل شده از 3 کلمه خوب است.

و اگر ویرایشگر شما autocompletion مناسبی ندارد، یک ویرایشگر جدید بگیرید.