۲۱ نوامبر ۲۰۲۲

زمان‌بندی: setTimeout و setInterval

شاید ما تصمیم بگیریم که یک تابع را همین الان اجرا نکنیم اما در زمان مشخصی در آینده اجرا کنیم. به این کار «زمان‌بندی فراخوانی» می‌گویند.

دو متد برای آن وجود دارد:

 • setTimeout به ما اجازه می‌دهد تا یک تابع را بعد از مدتی یک بار اجرا کنیم.
 • setInterval به ما اجازه می‌دهد که یک تابع را به صورت تکرار شونده اجرا کنیم که بعد از آن مدت زمان فراخوانی شروع می‌شود و سپس به طور پیوسته با همان فاصله زمانی تکرار می‌شود.

این متدها جزء مشخصات جاوااسکریپت نیستند. اما اکثر محیط‌ها زمان‌بند درونی دارند و این متدها را فراهم می‌کنند. خصوصا، این متدها در تمام مرورگرها و Node.js پشتیبانی می‌شوند.

تابع setTimeout

سینتکس:

let timerId = setTimeout(func|code, [delay], [arg1], [arg2], ...)

پارامترها:

func|code
تابع یا رشته‌ای از کد برای اجرا. معمولا یک تابع است. بنا به دلایلی مربوط به گذشته، یک رشته از کد را هم می‌توان قرار داد اما پیشنهاد نمی‌شود.
delay
میزان تاخیر قبل از اجرا، به میلی‌ثانیه (1000 میلی‌ثانیه = 1 ثانیه)، به طور پیش‌فرض 0 است.
arg1, arg2
آرگومان‌های تابع

برای مثال، این کد sayHi() را بعد از یک ثانیه فرا می‌خواند:

function sayHi() {
 alert('سلام');
}

setTimeout(sayHi, 1000);

با آرگومان‌ها:

function sayHi(phrase, who) {
 alert( phrase + '، ' + who );
}

setTimeout(sayHi, 1000, "سلام", "John"); // John ،سلام

اگر اولین آرگومان رشته باشد، سپس جاوااسکریپت یک تابع از آن می‌سازد.

پس این کار می‌کند:

setTimeout("alert('سلام')", 1000);

اما استفاده از رشته‌ها پیشنهاد نمی‌شود، به جای آنها از تابع‌های کمانی استفاده کنید، مانند اینجا:

setTimeout(() => alert('سلام'), 1000);
تابع را رد کنید، اما آن را فراخوانی نکنید

توسعه‌دهندگان بی‌تجربه گاهی اوقات با اضافه کردن پرانتز () بعد از تابع دچار اشتباه می‌شوند:

// !اشتباه است
setTimeout(sayHi(), 1000);

این کار نمی‌کند چون setTimeout توقع رجوع به تابع را دارد. و اینجا sayHi() تابع را اجرا می‌کد و نتیجه اجرا شدن آن به setTimeout فرستاده می‌شود. در این مورد ما، نتیجه sayHi() برابر با undefined است (تابع چیزی را برنمی‌گرداند) پس چیزی زمان‌بندی نمی‌شود.

لغو کردن با clearTimeout

فراخوانی setTimeout یک «شناسه‌ی تایمر» timerId را برمی‌گرداند که ما می‌توانیم برای لغو کردن اجرا شدن از آن استفاده کنیم.

سینتکس برای لغو کردن:

let timerId = setTimeout(...);
clearTimeout(timerId);

در کد پایین، ما اجرای تابع را زمان‌بندی می‌کنیم و سپس آن را لغو می‌کنیم (تصمیم دیگری گرفتیم). در نتیجه، چیزی اتفاق نمی‌افتد:

let timerId = setTimeout(() => alert("هیچوقت رخ نمی‌دهد"), 1000);
alert(timerId); // شناسه‌ی تایمر

clearTimeout(timerId);
alert(timerId); // (نمی‌شود null بعد از لغو کردن) شناسه یکسان

همانطور که از خروجی alert می‌بینیم، در یک مرورگر، شناسه‌ی تایمر یک عدد است. در محیط‌های دیگر، این می‌تواند چیز دیگری باشد. برای مثال، Node.js یک شیء تایمر همراه با متدهای اضافی را برمی‌گرداند.

باز هم، مشخصات جامعی برای این متدها وجود ندارد پس مشکلی نیست.

برای مرورگرها، تایمرها در قسمت تایمرهای استاندارد HTML5 هستند.

تابع setInterval

روش setInterval سینتکس مشابهی با setTimeout دارد:

let timerId = setInterval(func|code, [delay], [arg1], [arg2], ...)

تمام آرگومان‌ها معنی یکسانی دارند. اما برخلاف setTimeout تابع را نه تنها یک بار بلکه بعد از مدت زمان داده شده به طور منظم اجرا می‌کند.

برای متوقف کردن فراخوانی‌های بیشتر، ما باید clearInterval(timerId) را فراخوانی کنیم.

مثال پایین پیام را هر 2 ثانیه نشان می‌دهد. بعد از 5 ثانیه، خروجی متوقف می‌شود:

// با فاصله 2 ثانیه تکرار می‌شود
let timerId = setInterval(() => alert('tick'), 2000);

// بعد از 5 ثانیه متوقف می‌شود
setTimeout(() => { clearInterval(timerId); alert('stop'); }, 5000);
هنگامی که alert نمایش داده می‌شود زمان می‌گذرد

در اکثر مرورگرها که شامل Chrome و Firefox هم می‌شود، تایمر درونی در حین نمایش alert/confirm/prompt به «تیک خوردن» ادامه می‌دهد.

بنابراین اگر شما کد بالا را اجرا کنید و برای چند ثانیه پنجره alert را رد نکنید، سپس alert بعدی بلافاصله بعد از اینکه آن را رد کنید نمایش داده می‌شود. فاصله زمانی واقعی بین alertها کوتاه‌تر از 2 ثانیه خواهد بود.

تابع setTimeout تودرتو

دو راه برای انجام چیزی به طور منظم و پی در پی وجود دارد.

یکی از آنها setInterval است. راه دیگر یک setTimeout تودرتو است، مانند این:

/** :به جای این
let timerId = setInterval(() => alert('tick'), 2000);
*/

let timerId = setTimeout(function tick() {
 alert('tick');
 timerId = setTimeout(tick, 2000); // (*)
}, 2000);

تابع setTimeout بالا فراخوانی بعدی را درست برای انتهای فراخوانی کنونی (*) زمان‌بندی می‌کند.

setTimeout تودرتو نسبت به setInterval انعطاف بیشتری دارد. در این روش بسته به نتایج فراخوانی کنونی، فراخوانی بعدی ممکن است زمان‌بندی متفاوتی داشته باشد.

برای مثال، ما نیاز داریم که سرویسی بنویسیم تا هر 5 ثانیه یک درخواست به سرور بفرستد و برای داده درخواست کند اما در درصورتی که سرور شلوغ باشد، باید فاصله زمانی را به 10، 20، 40 ثانیه افزایش دهد…

اینجا یک شبه کد داریم:

let delay = 5000;

let timerId = setTimeout(function request() {
 ...فرستادن درخواست...

 if (درخواست به دلیل شلوغی سرور شکست خورد) {
  // فاصله زمانی را در فراخوانی بعدی افزایش دهید
  delay *= 2;
 }

 timerId = setTimeout(request, delay);

}, delay);

و اگر تابع‌هایی که ما زمان‌بندی می‌کنیم از پردازنده زیاد استفاده می‌کنند، می‌توانیم زمانی که توسط یک بار اجرا شدن نیاز است را اندازه بگیریم و سپس فراخوانی بعدی را زودتر یا دیرتر زمان‌بندی کنیم.

setTimeout تودرتو به ما اجازه می‌دهد که فاصله زمانی بین فراخوانی‌ها را نسبت به setInterval دقیق‌تر تنظیم کنیم.

بیایید دو قطعه کد را مقایسه کنیم. اولی از setInterval استفاده می‌کند:

let i = 1;
setInterval(function() {
 func(i++);
}, 100);

دومی از setTimeout تودرتو استفاده می‌کند:

let i = 1;
setTimeout(function run() {
 func(i++);
 setTimeout(run, 100);
}, 100);

در setInterval زمان‌بند داخلی func(i++) را هر 100 میلی‌ثانیه اجرا می‌کند:

آیا متوجه شدید?

فاصله زمانی واقعی بین فراخوانی‌های func برای setInterval کمتر از زمان موجود در کد است!

این موضوع عادی است چون مدت زمانی که برای اجرای func صرف می‌شود بخشی از فاصله زمانی را «اشغال می‌کند».

ممکن است اجرای func از زمانی که ما توقع داشتیم بیشتر طول بکشد و بیشتر از 100 میلی‌ثانیه زمان ببرد.

در این صورت موتور صبر می‌کند تا اجرای func کامل شود سپس زمان‌بند را بررسی می‌کند و اگر زمان فراخوانی رسیده باشد، بلافاصله آن را دوباره اجرا می‌کند.

در مورد حساس، اگر اجرای تابع همیشه بیشتر از delay میلی‌ثانیه طول بکشد، سپس فراخوانی‌ها بدون اندکی مکث رخ می‌دهند.

و اینجا تصویری برای setTimeout تودوتو داریم:

setTimeout تودرتو فاصله زمانی ثابت را تضمین می‌کند (اینجا 100 میلی‌ثانیه).

به این دلیل که فراخوانی جدید در انتهای فراخوانی قبلی زمان‌بندی می‌شود.

زباله‌روبی و فراخوانی setInterval/setTimeout

زمانی که یک تابع در setInterval/setTimeout قرار داده شد، یک رجوع درونی به آن ساخته می‌شود و در زمان‌بند ذخیره می‌شود. این رجوع تابع را از زباله‌روبی نجات می‌دهد حتی اگر هیچ رجوع دیگری به آن وجود نداشته باشد.

// تابع تا زمانی که زمان‌بند آن را فراخوانی کند درون حافظه می‌ماند
setTimeout(function() {...}, 100);

برای setInterval تابع تا زمانی که clearInterval فراخوانی شود درون حافظه می‌ماند.

یک عارضه جانبی وجود دارد. یک تابع به محیط لغوی بیرونی رجوع می‌کند پس، تا زمانی که تابع وجود داشته باشد، متغیرهای بیرونی هم وجود خواهند داشت. آنها حافظه بسیار بیشتری را نسبت به خود تابع اشغال می‌کنند. پس زمانی که دیگر نیازی به تابع زمان‌بندی شده نداریم، بهتر است که آن را لغو کنیم حتی اگر خیلی کوچک باشد.

تابع setTimeout بدون تاخیر

یک مورد استفاده خاص وجود دارد: setTimeout(func, 0) یا فقط setTimeout(func).

این مورد اجرای func را برای نزدیک‌ترین موقع زمان‌بندی می‌کند. اما زمان‌بند آنرا بعد از اینکه اجرای اسکریپت کنونی تمام شد فرا می‌خواند.

پس تابع زمان‌بندی می‌شود تا «درست بعد از» اسکریپت کنونی اجرا شود.

برای مثال، این کد “Hello” را نمایش می‌دهد، سپس بلافاصله “World” را:

setTimeout(() => alert("World"));

alert("Hello");

خط اول «فراخوانی را بعد از 0 میلی‌ثانیه در تقویم» می‌گذارد. اما زمان‌بند فقط بعد از اینکه اسکریپت کنونی کامل شد «تقویم را بررسی می‌کند» پس "Hello" اول می‌آید و "World" بعد از آن.

همچنین موارد استفاده پیشرفته مربوط به مرورگر از زمان‌بندی با تاخیر 0 وجود دارند که ما در فصل Event loop: microtasks و macrotasks به آنها می‌پردازیم.

<<<<<<< HEAD

تاخیر صفر در واقع صفر نیست (در مرورگر)

در مرورگر، یک محدودیت برای اینکه تایمرهای تودرتو هر چند وقت یک بار می‌توانند اجرا شوند وجود دارد. استاندارد HTML5 می‌گوید: «بعد از 5 تایمر تودرتو، فاصله زمانی ناچار می‌شود که حداقل 4 میلی‌ثانیه باشد.».

Zero delay is in fact not zero (in a browser)

In the browser, there’s a limitation of how often nested timers can run. The HTML Living Standard says: “after five nested timers, the interval is forced to be at least 4 milliseconds.”.

18b1314af4e0ead5a2b10bb4bacd24cecbb3f18e

بیایید با مثال پایین نشان دهیم که این یعنی چه. فراخوانی setTimeout در مثال زیر خودش را با تاخیر صفر دوباره زمان‌بندی می‌کند. هر فراخوانی زمان واقعی گذشته از فراخوانی قبلی را در آرایه times ذخیره می‌کند. تاخیرهای واقعی چگونه بنظر می‌رسند؟ بیایید ببینیم:

let start = Date.now();
let times = [];

setTimeout(function run() {
 times.push(Date.now() - start); // فاصله زمانی از فراخوانی قبلی را به یاد می‌سپارد

 if (start + 100 < Date.now()) alert(times); // فاصله‌های زمانی را بعد از 100 میلی‌ثانیه نشان می‌دهد
 else setTimeout(run); // در غیر این صورت دوباره زمان‌بندی می‌کند
});

// :مثالی از خروجی
// 1,1,1,1,9,15,20,24,30,35,40,45,50,55,59,64,70,75,80,85,90,95,100

ابتدا تایمرها بلافاصله اجرا می‌شوند (همانطور که در مشخصات نوشته شده) و سپس ما ...24 ,20 ,15 ,9 را می‌بینیم. فاصله زمانیِ اجباریِ بیشتر از 4 میلی‌ثانیه برای فراخوانی‌ها وارد بازی می‌شود.

همچین چیزی اگر ما از setInterval به جای setTimeout استفاده کنیم رخ می‌دهد: setInterval(f0 تابع f را چند بار با تاخیر صفر اجرا می‌کند و بعد از آن با تاخیر بیشتر از 4 میلی‌ثانیه.

این محدودیت از قدیم وجود داشته و اسکریپت‌های زیادی بر آن تکیه کرده اند پس بنا به دلایلی مربوط به گذشته هنوز هم وجود دارد.

برای جاوااسکریپت سمت سرور، این محدودیت وجود ندارد و راه‌های دیگری برای زمان‌بندی یک کار ناهمزمان بدون تاخیر وجود دارند مانند setImmediate برای Node.js. پس این نکته فقط برای مرورگر است.

خلاصه

 • روش‌های setTimeout(func, delay, ...args) و setInterval(func, delay, ...args) به ما اجازه‌دهند تا func را یکبار/به طور منظم بعد از delay میلی‌ثانیه اجرا کنیم.
 • برای لغو کردن اجرا، ما باید clearTimeout/clearInterval را همراه با مقدار برگردانده شده توسط setTimeout/setInterval فراخوانی کنیم.
 • فراخوانی‌های تودرتوی setTimeout جایگزینی منعطف‌تر برای setInterval هستند که به ما اجازه می‌دند تا زمان بین اجرا شدن‌ها را دقیق‌تر تنظیم کنیم.
 • زمان‌بندی بدون تاخیر با setTimeout(func, 0) (مشابه با setTimeout(func)) برای اینکه فراخوانی را «در اسرع وقت اما بعد از اینکه اسکریپت کنونی کامل شد» زمان‌بندی کنیم استفاده می‌شود.
 • مرورگر برای پنج یا بیشتر از پنج فراخوانی تودرتوی setTimeout یا setInterval (بعد از فراخوانی پنجم) حداقل فاصله زمانی را به 4 میلی‌ثانیه محدود می‌کند. دلیل آن هم مربوط به گذشته است.

لطفا در نظر داشته باشید که روش‌های زمان‌بندی فاصله زمانی دقیق را تضمین نمی‌کنند.

برای مثال، تایمر درون مرورگر ممکن است به دلایل زیادی کند شود:

 • کارهای زیادی به پردازنده سپرده شده است.
 • تب (tab) مرورگر در حالت پس‌زمینه است.
 • لپ تاپ در حالت صرفه‌جویی باتری است.

All that may increase the minimal timer resolution (the minimal delay) to 300ms or even 1000ms depending on the browser and OS-level performance settings.

تمارین

اهمیت: 5

یک تابع printNumbers(from, to) بنویسید که هر ثانیه یک عدد را نمایش می‌دهد که از from شروع می‌شود و با to پایان می‌یابد.

دو نوع راه‌حل بسازید.

 1. با استفاده از setInterval.
 2. با استفاده از setTimeout تودرتو.

با استفاده از setInterval:

function printNumbers(from, to) {
 let current = from;

 let timerId = setInterval(function() {
  alert(current);
  if (current == to) {
   clearInterval(timerId);
  }
  current++;
 }, 1000);
}

// :کاربرد
printNumbers(5, 10);

با استفاده از setTimeout تودرتو:

function printNumbers(from, to) {
 let current = from;

 setTimeout(function go() {
  alert(current);
  if (current < to) {
   setTimeout(go, 1000);
  }
  current++;
 }, 1000);
}

// :کاربرد
printNumbers(5, 10);

در نظر داشته باشید که در هر دو راه‌حل، یک تاخیر اولیه قبل از اولین خروجی وجود دارد. تابع بعد 1000 میلی‌ثانیه از اولین بار فراخوانی می‌شود.

اگر ما بخواهیم که تابع بلافاصله اجرا شود، سپس می‌توانیم یک فراخوانی اضافی در خطی جداگانه اضافه کنیم، مثل اینجا:

function printNumbers(from, to) {
 let current = from;

 function go() {
  alert(current);
  if (current == to) {
   clearInterval(timerId);
  }
  current++;
 }

 go();
 let timerId = setInterval(go, 1000);
}

printNumbers(5, 10);
اهمیت: 5

در کد پایین یک فراخوانی setTimeout زمان‌بندی شده وجود دارد سپس یک محاسبات سنگین اجرا می‌شود که بیشتر از 100 میلی‌ثانیه طول می‌کشد تا تمام شود.

تابع زمان‌بندی شده چه زمانی اجرا می‌شود؟

 1. بعد از حلقه.
 2. قبل از حلقه.
 3. در آغاز حلقه.

قرار است alert چه چیزی را نمایش دهد؟

let i = 0;

setTimeout(() => alert(i), 100); // ?

// فرض کنیم که زمان اجرای این تابع بیشتر از 100 میلی‌ثانیه است
for(let j = 0; j < 100000000; j++) {
 i++;
}

هر تابع setTimeout فقط بعد از اینکه کد کنونی تمام شود اجرا می‌شود.

متغیر i آخرین خواهد بود: 100000000.

let i = 0;

setTimeout(() => alert(i), 100); // 100000000

// فرض کنیم که زمان اجرای این تابع بیشتر از 100 میلی‌ثانیه است
for(let j = 0; j < 100000000; j++) {
 i++;
}
نقشه آموزش

نظرات

قبل از نظر دادن این را بخوانید…
 • اگر پیشنهادی برای بهبود ترجمه دارید - لطفا یک ایشوی گیت‌هاب یا یک پول‌ریکوئست به جای کامنت‌گذاشتن باز کنید.
 • اگر چیزی را در مقاله متوجه نمی‌شوید – به دقت توضیح دهید.
 • برای قراردادن یک خط از کد، از تگ <code> استفاده کنید، برای چندین خط – کد را درون تگ <pre> قرار دهید، برای بیش از ده خط کد – از یک جعبهٔ شنی استفاده کنید. (plnkr، jsbin، codepen…)