۸ سپتامبر ۲۰۲۲

مدیریت ارورها با promiseها

زنجیره‌های promise در مدیریت ارورها عالی هستند. هنگام reject شدن یک promise، کنترل برنامه به نزدیک‌ترین مدیریت‌کننده rejection (رد شدن) جهش می‌کند. این موضوع در عمل خیلی مناسب است.

برای مثال، در کد پایین URL درون fetch اشتباه است (چنین سایتی وجود ندارد) و .catch ارور را مدیریت می‌کند:

fetch('https://no-such-server.blabla') // می‌شود reject
 .then(response => response.json())
 .catch(err => alert(err)) // TypeError: failed to fetch (متن ممکن است تفاوت داشته باشد)

همانطور که می‌بینید، .catch حتما نباید بلافاصله وجود داشته باشد. می‌تواند بعد از یک یا چند .then ظاهر شود.

یا شاید سایت مشکلی ندارد اما پاسخ یک جی‌سان معتبر نباشد. آسان‌ترین راه برای گرفتن تمام ارورها اضافه کردن .catch به انتهای زنجیره است:

fetch('/article/promise-chaining/user.json')
 .then(response => response.json())
 .then(user => fetch(`https://api.github.com/users/${user.name}`))
 .then(response => response.json())
 .then(githubUser => new Promise((resolve, reject) => {
  let img = document.createElement('img');
  img.src = githubUser.avatar_url;
  img.className = "promise-avatar-example";
  document.body.append(img);

  setTimeout(() => {
   img.remove();
   resolve(githubUser);
  }, 3000);
 }))
 .catch(error => alert(error.message));

معمولا، چنین .catchهایی اصلا فعال نمی‌شوند. اما اگر هر کدام از promiseهای بالا reject شوند (به دلیل مشکل شبکه یا جی‌سان نامعتبر یا هر چیزی) سپس ارور دریافت می‌شود.

try…catch ضمنی

کد یک اجرا کننده promise و مدیریت‌کننده‌های promise یک «try..catch نامرئی» دور خود دارند. اگر اروری رخ دهد، دریافت می‌شود و به عنوان یک rejection با آن رفتار می‌شود.

برای مثال، این کد:

new Promise((resolve, reject) => {
 throw new Error("Whoops!");
}).catch(alert); // Error: Whoops!

…دقیقا مانند این کد عمل می‌کند:

new Promise((resolve, reject) => {
 reject(new Error("Whoops!"));
}).catch(alert); // Error: Whoops!

«try..catch نامرئی» به دور اجرا کننده به صورت خودکار ارور را دریافت می‌کند و آن را به یک promise که reject شده تبدیل می‌کند.

این نه تنها در تابع اجرا کننده اتفاق می‌افتد بلکه در مدیریت‌کننده‌های آن هم این چنین است. اگر ما درون یک مدیریت‌کننده .then عمل thorw انجام دهیم، به معنی یک promise که reject شده است پس کنترل برنامه به نزدیک‌ترین مدیریت‌کننده ارور جهش می‌کند.

اینجا یک مثال داریم:

new Promise((resolve, reject) => {
 resolve("ok");
}).then((result) => {
 throw new Error("Whoops!"); // می‌کند rejects را promise
}).catch(alert); // Error: Whoops!

این برای تمام ارورها اتفاق می‌افتد نه فقط آن‌هایی که توسط دستور throw اتفاق می‌افتند. برای مثال، یک ارور برنامه‌نویسی:

new Promise((resolve, reject) => {
 resolve("ok");
}).then((result) => {
 blabla(); // چنین تابعی نداریم
}).catch(alert); // ReferenceError: blabla is not defined

.catch انتهایی نه تنها تمام rejectionهای واضح را دریافت می‌کند بلکه ارورهای تصادفی در مدیریت‌کننده‌های بالا را هم دریافت می‌کند.

throw کردن دوباره

همانطور که متوجه شده‌ایم، .catch در انتهای زنجیره شبیه try..catch است. می‌توانیم هر تعداد مدیریت‌کننده .then که بخواهیم داشته باشیم و سپس از یک .catch در انتها برای مدیریت ارورهای تمام آن‌ها استفاده کنیم.

در یک try..catch عادی ما می‌توانیم ارور را آنالیز کنیم و اگر نتوان آن را مدیریت کرد، دوباره throw کنیم. همین موضوع برای promiseها هم صدق می‌کند.

اگر ما درون .catch عمل throw را انجام دهیم، سپس کنترل برنامه به نزدیک‌ترین مدیریت‌کننده ارور بعدی منتقل می‌شود. و اگر ما ارور را مدیریت کنیم و با موفقیت به اتمام برسد، سپس به نزدیک‌ترین مدیریت‌کننده .then بعدی منتقل می‌شود.

در مثال پایین، .catch ارور را با موفقیت مدیریت می‌کند:

// catch -> then :اجرای برنامه
new Promise((resolve, reject) => {

 throw new Error("Whoops!");

}).catch(function(error) {

 alert("ارور مدیریت شد، ادامه دهید");

}).then(() => alert("مدیریت‌کننده بعدی اجرا می‌شود"));

اینجا بلوک .catch به طور معمولی به اتمام می‌رسد. پس مدیریت‌کنند .then بعدی فراخوانی می‌شود.

در مثال پایین ما موقعیت دیگر با .catch را می‌بینیم. مدیریت‌کننده (*) ارور را دریافت می‌کند و نمی‌تواند آن را مدیریت کند (مثلا فقط می‌داند که چگونه URIError را مدیریت کند) پس دوباره آن را throw می‌کند:

// catch -> catch :اجرای برنامه
new Promise((resolve, reject) => {

 throw new Error("Whoops!");

}).catch(function(error) { // (*)

 if (error instanceof URIError) {
  // handle it
 } else {
  alert("Can't handle such error");

  throw error; // بعدی جهش می‌کند catch کردن این یا ارور دیگری به throw
 }

}).then(function() {
 /* اینجا اجرا نمی‌شود */
}).catch(error => { // (**)

 alert(`The unknown error has occurred: ${error}`);
 // چیزی برنمی‌گرداند => اجرای برنامه به راه عادی خود ادامه می‌دهد

});

اجرای برنامه از .catch اول (*) به بعدی (**) در انتهای زنجیره منتقل می‌شود.

rejectionهای مدیریت نشده

زمانی که یک ارور مدیریت نشده است چه اتفاقی می‌افتد؟ برای مثال، ما فراموش کرده باشیم که .catch را به انتهای زنجیره اضافه کنیم، مانند اینجا:

new Promise(function() {
 noSuchFunction(); // (چنین تابعی نداریم) اینجا ارور ساخته می‌شود
})
 .then(() => {
  // یکی یا بیشتر ،promise مدیریت‌کننده‌های موفقیت‌آمیز
 }); // !در انتها .catch بدون

در صورت وجود ارور، promise ما reject می‌شود و اجرای برنامه باید به نزدیک‌ترین مدیریت‌کننده rejection جهش کند. اما وجود ندارد. پس ارور «گیر» می‌افتد. کدی برای مدیریت آن وجود ندارد.

در عمل، درست مانند ارورهای مدیریت‌نشده در کد، این موضوع یعنی اشتباه وحشتناکی رخ داده است.

زمانی که یک ارور معمولی رخ می‌دهد و توسط try..catch دریافت نمی‌شود چه اتفاقی می‌افتد؟ اسکریپت همراه با یک پیام درون کنسول می‌میرد. چنین چیزی هم درباره rejectionهای مدیریت‌نشده promise اتفاق می‌افتد.

در این صورت، موتور جاوااسکریپت چنین rejectionهایی را ردیابی می‌کند و یک ارور گلوبال می‌سازد. اگر مثال بالا را اجرا کنید می‌توانید آن را درون کنسول مشاهده کنید.

در مرورگر ما می‌توانیم چنین ارورهایی را با استفاده از رویداد unhandledrejection دریافت کنیم:

window.addEventListener('unhandledrejection', function(event) {
 // :دو ویژگی خاص دارد event شیء
 alert(event.promise); // [object Promise] - که ارور را ساخته است promise
 alert(event.reason); // Error: Whoops! - شیء ارور مدیریت نشده
});

new Promise(function() {
 throw new Error("Whoops!");
}); // نداریم catch برای مدیریت ارور

این رویداد بخشی از استاندارد HTML است.

اگر اروری رخ دهد، و .catch نداشته باشیم، مدیریت‌کننده unhandlesrejection فعال می‌شود و شیء event را همراه با اطلاعاتی درباره ارور دریافت می‌کند تا ما بتوانیم کاری کنیم.

معمولا چنین ارورهایی قابل بازیابی نیستند پس بهترین راه خروج ما مطلع کردن کاربر درباره مشکل احتمالا گزارش دادن حادثه به سرور است.

در محیط‌های غیر مرورگر مانند Node.js راه‌هایی برای ردیابی ارورهای مدیریت نشده وجود دارد.

خلاصه

 • .catch هر نوع ارور درون promiseها را مدیریت می‌کند: چه فراخوانی reject() باشد یا چه اروری درون یک مدیریت‌کننده.
 • .then هم به نوعی ارورها را دریافت می‌کند در صورتی که آرگومان دوم به آن داده شده باشد (که همان مدیریت‌کننده ارور است).
 • ما باید .catch را دقیقا در مکان‌هایی قرار دهیم که می‌خواهیم ارورها را مدیریت کنیم و می‌دانیم چگونه. مدیریت‌کننده باید ارورها را بررسی کند (با کمک کلاس‌های ارورهای شخصی‌سازی شده) و ارورهای ناشناخته را دوباره throw کند (شاید آن‌ها اشتباهات برنامه‌نویسی باشند).
 • اگر راهی برای نجات از یک ارور وجود نداشته باشد، استفاده نکردن از .catch به طور کلی مشکلی ندارد.
 • در هر صورت ما باید مدیریت‌کننده رویداد unhandledrejection را داشته باشیم (برای مرورگرها و مشابه‌های آن برای بقیه محیط‌ها) تا ارورهای مدیریت‌نشده را ردیابی کنیم و کاربر (و احتمالا سرور خود) را از آن‌ها مطلع کنیمت تا برنامه ما هیچوقت «نمیرد».

تمارین

شما چه فکری می‌کنید؟ آیا .catch فعال می‌شود؟ جواب خود را توضیح دهید.

new Promise(function(resolve, reject) {
 setTimeout(() => {
  throw new Error("Whoops!");
 }, 1000);
}).catch(alert);

پاسخ: نه قعال نخواهد شد:

new Promise(function(resolve, reject) {
 setTimeout(() => {
  throw new Error("Whoops!");
 }, 1000);
}).catch(alert);

همانطور که در همین فصل گفته شد، یک «try..catch واضح» دور کد تابع وجود دارد. پس تمام ارورهای همگام مدیریت می‌شوند.

اما اینجا ارور زمانی که اجرا کننده اجرا می‌شود تولید نمی‌شد بلکه بعدتر ایجاد شد. پس promise نمی‌تواند آن را مدیریت کند.

نقشه آموزش

نظرات

قبل از نظر دادن این را بخوانید…
 • اگر پیشنهادی برای بهبود ترجمه دارید - لطفا یک ایشوی گیت‌هاب یا یک پول‌ریکوئست به جای کامنت‌گذاشتن باز کنید.
 • اگر چیزی را در مقاله متوجه نمی‌شوید – به دقت توضیح دهید.
 • برای قراردادن یک خط از کد، از تگ <code> استفاده کنید، برای چندین خط – کد را درون تگ <pre> قرار دهید، برای بیش از ده خط کد – از یک جعبهٔ شنی استفاده کنید. (plnkr، jsbin، codepen…)